582 Views

Helgen 30. november til 1. desember arrangerte NJF klubbseminar på Comfort Hotel Runway.

Generalsekretær, Stine Lastein, presenterer noen tall fra det vedtatte budsjettet for 2020. Foto: Lill Merethe Tjeldvoll

Målet med klubbseminaret var:

  • å tilby en møteplass for klubber/regioner
  • gi klubblederne ny kunnskap og at deltakere skulle lære noe
  • nettverk og dele erfaringer på tvers
  • påvirke NJFs arbeid og veien videre
  • få nyttig og relevant informasjon om klubbdrift og styrearbeid.
Noen av deltakerne på klubbseminaret. Foto: Jørgen Hillestad

Klubbseminaret var åpent for alle klubber. Målgruppen er først og fremst klubbledere og/eller styremedlemmer. I år møtte totalt 27 personer som var fordelt på 17 klubber og alle 5 judoregionene var representert. NJF deltok med hele administrasjonen og noen fra Forbundsstyret var tilstede.
Alle regionlederne var spesielt inviterte, da vi pleier å samle de før klubbseminaret og har et eget regionledermøte. Det er viktig for å holde hverandre oppdatert på hva som skjer rundt i regionene, og at NJF får delt nyttig informasjon som er relevant for regionstyrene.

På programmet var det lagt opp til informasjon fra Judoforbundet om ulike klubbrelevante saker. Både administrasjonen, inkludert sportsavdeling, og styrets leder fikk gitt nyttig informasjon til deltakerne. Det ble snakket om ulike tilskudds- og støtteordninger og Stavanger JK fikk delt sine erfaringer med arbeidet med å få inn midler i klubbkassa.
Judoregion Midt snakket om hvordan flere klubber i Trøndelag har gått sammen og ansatt en felles judotrener som har blitt hentet fra Slovenia.

Nytt graderingsreglement (for DAN grader) ble presentert, og her kommer det snart en egen artikkel på judo.no med mer informasjon.

Antidoping Norge var innom og informerte om viktig ting vedrørende doping i idretten og arbeidet som gjøres for å forebygge. Vi oppfordrer alle judoklubber til å bli kjent med det viktige antidopingarbeidet og hjelpe oss med å drive informasjonsarbeid videre i egen klubb.

Det finnes noen enkle moduler for både utøver og klubbene:

På programmet var det også satt av endel tid til å jobbe i grupper med NJFs strategiplan. Alle som var tilstede på seminaret fikk komme med innspill og forslag til både planens omfang, verdier, strategiområder og mål. Strategiplanen skal legges frem og vedtas på Forbundstinget i 9. mai 2020.

1. utkast blir publisert og lagt til høring over nyttår, så det vil være mulighet for alle til å komme med innspill da.

I tillegg til dette ble det selvfølgelig mye tid til gode diskusjoner og samtaler mellom deltakerne under den uformelle delen av seminaret.

NJF er godt fornøyd med oppmøte og arrangementet for øvrig. Vi håper og tror at deltakerne syns det var lærerikt og nyttig å delta, og at vi ses igjen til neste års klubbseminar.

Hilsen
Lill Merethe Tjeldvoll
Org- og arrangementsansvarig

Lill Merethe Tjeldvoll

Telefon: 21 02 98 23 | Mobil: 45253401

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier