270 Views

NIF har offentliggjort tallene fra Idrettsregistreringen 2015, som viser at antall aktive i Norsk judo i 2015 var 4590 registrerte utøvere.

Diagrammet viser at norske judoklubber til sammen har hatt en medlemsutvikling på 19,2% i perioden 2010-2015.
Diagrammet viser at norske judoklubber til sammen har hatt en medlemsutvikling på 19,2% i perioden 2010-2015.
Oversikt over antall aktive fordelt på regionene.
Oversikt over antall aktive fordelt på regionene.

Det er en fin økning i medlemstallet fra 2014 på 5,8 %, mens den totale medlemsutviklingen i norsk judo i perioden 2010-2015 er på hele 19,2%. Medlemstallet er fordelt på totalt 63 judoklubber som rapporterte i 2015.

Norsk judo har spesielt hatt en god utvikling for voksne, noe tallene indikerer. I løpet av de siste 5 årene har medlemsmassen for voksne (over 26 år) i norsk judo steget med 42,9 %. Bare det siste året var det en økning på 10,9 %.

Tallene viser også en økning i antall barn på 20,0 %, i løpet av de siste 5 årene. Samtidig har det vært en nedgang i antall ungdommer som driver med judo. Siden 2010 til 2015 har nedgangen vært på totalt 8,3 %.

Judoregion Øst er den største regionen, målt i både antall klubber og antall medlemmer.
Antall medlemmer fordelt på 5 regioner:

  • Judoregion Midt: 703 (12 klubber)
  • Judoregion Nord: 410 (11 klubber)
  • Judoregion Sør: 727 (11 klubber)
  • Judoregion Vest: 1055 (11 klubber)
  • Judoregion Øst: 1695 (18 klubber)

Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb har overtatt tronen etter Ippon Judoklubb, og er nå landets største judoklubb med sine 411 registrerte medlemmer.

Last ned liste med oversikt over alle klubbenes medlemstall:

NJF vil berømme alt det gode arbeidet som foregår i klubbene. Det er klubbene som sørger for at Judo blir en større og viktigere idrett i Norge.

Lill Merethe Tjeldvoll

Ansvar: Organisasjon | Telefon: 21 02 98 23 | Mobil: 45253401

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier