236 Views

Asker Judoklubb har, som mange andre judoklubber, sterk konkurranse fra andre idretter når det gjelder å rekruttere nye medlemmer. Les mer om deres vellykede tiltak for rekruttering.

2014_asker_jc_logoVi er en mellomstor klubb, som ikke er stor nok til egenrekruttering via klubbens egne medlemmer. Vi har derfor forsøkt å skaffe nye medlemmer ved å annonsere i avisene. Dette har hatt svært lite effekt, og er i tillegg temmelig kostbart. Vi har forsøkt å få lokalavisen til å lage reportasje fra våre stevner og treninger, men med liten respons. Vi har også hatt oppvisning på torget i kommunens sentrum i forbindelse med lokal sentrumsdager. Det var mange som så på, men det ga få nye medlemmer.

For å gå nye veier, har vi derfor i 2013 og 2014 gjennomført to nye aktiviteter, som har vist seg å være meget vellykkede:

  • Judo- oppvisninger på barneskolene i SFO-tiden.
    Etter avtale med lederne for SFO (1.-4-klasse) på barneskolene, har vi arrangert judooppvisning på slutten av SFO-tiden på 7 forskjellige barneskoler i kommunen. 3-4 av våre ungdommer og en leder har tatt med matter(25kvm) fra judohallen med tilhenger og besøkt 2 skoler på en dag. Oppvisningen har vart ca 30min.,med oppvarming, demonstrasjon av kast og teknikker, og med informasjon om sporten og klubben vår. Etterpå har det vært spørsmål, og det er blitt delt ut flyers om klubben og om nybegynnerkurs. Tilsammen har opplegget inkludert mattebæring tatt ca 3-4 timer (2 skoler).
  • Judoskole 1. uke i skoleferien .
    To av våre ungdomstrenere har de siste to år arrangert judoskole for nybegynnere den første uken av skoleferien (i konkurranse med fotballskoler etc) fra kl 09.00-15.30. Informasjon om dette var gitt på forhånd på våre hjemmesider, via våre medlemmer og via flyers utdelt på SFO-oppvisningene. Det var i år 15 deltagere, som fikk låne judodrakter av klubben. Tiden ble brukt til judotrening, generell fysisk aktivitet, balleker og andre leker. Deltagerne hadde selv med mat og drikke. Kurset ble avsluttet med pølser og brus siste dag, og alle ble fotografert og fikk med bilde hjem. Dette har vært svært populært, og vi har fått mange gode tilbakemeldinger etter kursene.

Ved hjelp av disse tiltakene har vi fått rekruttert mange nye barn til judoklubben vår. Ungdomstrenerne har fått betalt for innsatsen, men kostnaden har likevel vært mye mindre enn det tradisjonelle annonser koster, og responsen har vært mye bedre. Vi ønsker derfor via dette å dele våre hyggelige erfaringer med andre judoklubber som ønsker å rekruttere nye medlemmer.

Per Klyve
Leder Asker Judoklubb

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier