Deltakere på Oppdateringsseminar 2017. Bak fra venstre: Stine Lastein, Svenja Rahn, Stian Jespersen, Tommy Leonhardsen, Marie Sørby Jensen, Thom Hallum og Per Arne Grime. Foran fra venstre: Mathias Hansen, Hans Engebretsen, Birgitte Ursin, Tore Brenne, Ådne Lie og Wellington Martins.