90 Views

10. april ble andre runde av «Mentorprogram for kvinnelige klubbledere og styremedlemmer» avsluttet. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Bryteforbund, Norges Judoforbund og Norges Kampsportforbund. Målet med mentorprogrammet er at flere kvinner skal ta på seg lederverv i klubber og forbund.

Hva er et mentorprogram?

Et mentorprogram er en samarbeidsrelasjon mellom to personer; en adept og en mentor. Mentors oppgave er å hjelpe adepten i sin utvikling mot sine mål, gjennom å være en samtalepartner/sparringspartner. Mentorsamtalene gjennomføres med jevne mellomrom der målet med samtalen(e) er at adepten selv skal finne løsninger på sine utfordringer og situasjoner med hjelp av åpne spørsmål og veiledning fra mentor.

COVID-tilpasset

Årets mentorprogram ble noe tilpasset som følge av covid. Første samling ble gjennomført fysisk i Oslo i oktober. Her ble mentor og adept presentert for hverandre og samarbeidet etablert. Mellom oktober og april gjennomførte mentorparene 6-8 samtaler, etablerte utviklingsmål og gjennomførte enkelte oppgaver. Midt i januar ble det så gjennomført en frivillig, digital underveis-samling. Siste samling ble gjennomført digitalt i april. Tema for denne samlingen var å reflektere over utviklingen adept og mentor har hatt siden oktober, dele hvilke tanker og mål for fremtiden, og formelt avslutte samarbeidsrelasjonen

Godt utbytte

Selv om mye av programmet har vært gjennomført digitalt opplever man at utbyttet til adept og mentor har vært godt. Vi var selvfølgelig spente på hvordan dette kom til å gå, og er svært glade for de gode tilbakemeldingene og resultatene vi har fått. At vi har et slikt samarbeid på tvers av idretter gjør at kvinnenes nettverk også utvides. Adeptene har alle hatt mentorer fra en annen idrett enn den de selv representerer. Dette er et bevisst valg, da vi ønsker at deltakere skal få flest mulig nye perspektiver og uavhengige mentorer som ikke kjenner idretten. Dette erfarer vi har hatt god effekt og vært lærerikt for både adept og mentor

Vi planlegger et nytt mentorprogram til høsten! Vi håper å nå enda flere kvinner som ønsker å delta i dette programmet og ta på seg ulike lederverv i sin klubb/idrett. Mer informasjon vil publiseres så snart den foreligger.

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier