Norges Judoforbund

NJF tekst

Mentorordning for nye dommere

Hittil har det manglet egnede treningsarenaer slik at ferske dommere kan debutere i trygge omgivelser. Nå har det kommet flere stevner med lavere nivå enn NC, fra KM og nedover til flere klubb- og barnestevner i alle regioner. For at disse nye dommerne skal få gode tilbakemeldinger og rettledning av erfarne dommere under stevner er det etablert en mentorordning i alle soner.

På disse stevner er det som regel en god del unge førstegangs dommere som dømmer. Mentorene skal være Dommersjefens’s utsendinger på disse stevnene, de skal ikke dømme, men være en form for «hoveddommer», med ansvar for å veilede og gi tilbakemelding til ferske dommere. Det er stevnearrangør som skal ta kontakt, det skal godtgjøres med vanlig dommerhonorar, reiseutgifter og mat på stevnet.

Mentorene skal skrive rapport og sende til både Utviklingsansvarlig og arrangør. Mentorene hentes fortrinnsvis regionalt der det er mulig.

De dommerne som er mentorer er:

Ordningen er frivillig for arrangører, men NJF anbefaler på det sterkeste at ordningen benyttes da det vil bli et høyere nivå på dømmingen, bedre ivaretakelse av barnas sikkerhet og totalt sett et bedre stevne. Ikke bare vil nye dommere få rettledning som gjør de i stand til å utvikle seg som dommere, det vil også gi utøverne en god følelse slik at de kommer tilbake stevnet ved neste anledning. Dette vil på sikt kunne gi arrangøren flere deltagere osv.

Det har forekommet tilfeller der manglende kompetanse har ført til uheldige situasjoner som ikke er blitt stoppet i tide. Dette gir dårlig inntrykk og opplevelse av konkurransejudo, spesielt overfor (nye) barn og deres foreldre. Mange barn har sluttet å konkurrere på grunn av dårlig opplevelse på matta.

Hjelp oss å utvikle gode dommere.


Sideoppdatering: 22. januar 2020, kl. 17:18