Norges Judoforbund

NJF tekst

Kurstilbud

NJF tilbyr følgende trenerkurs: Trener 1, Trener 2, Knøttetrener og Hjelpetrenerkurs.

NJFs trenerkurs er godkjent av NIF og oppfyller krav i henhold til Trenerløypa. Dette er et felles rammeverk for all trenerutdanning i norsk idrett og beskriver mål og kompetansekrav på hvert enkelt nivå.

Trenerløypa består av grunnutdanningskurs (trener 1, 2, 3 og 4) og etterutdanningskurs (påbygging til grunnutdanning). Gjennom denne utdanningsmodellen kan en trener utvikle seg i et livslangt læringsperspektiv på det nivå han eller hun selv ønsker.

Trener 1

Innhold:

 • E-læring, 5 moduler
 • Forkurs
 • 2 kurshelger
 • Praksis som trener i klubb

Krav til deltakelse
Deltagere må ha minimum 4. kyu og fylle 16 år det året kurset arrangeres. Dispensasjon i forhold til alderskrav kan innvilges i samråd med utviklingsansvarlig.

Før man kan delta på kurshelg 1 må alle e-læringsmoduler og forkurs være gjennomført.

E-læringsmodulene på nivå 1:
Trenerrollen, Barneidrettens verdigrunnlag, Idrett uten skader, Paraidrett og Aldersrelatert trening 1.
Kursene finner du www.ekurs.nif.no/. Innlogging med Idrettens ID.

Ta kontakt med NIF-IT på tlf. 21 02 90 90 for support.
Tips: Logg deg inn på Min idrett, før du prøver å åpne e-læringskursene.

Forkurset arrangeres i regi av klubben. Hvis ingen i din klubb kan holde kurset kan du finne en instruktør i Trenerbanken.

Praksis
For å få trener 1-lisens må deltakerne gjennomføre praksis under og/eller i etterkant av kurset. Denne består blant annet av å lage en overordnet semesterplan, samt planlegging, gjennomføring og evaluering av minimum 10 judoøkter i egen klubb. Deltakerne får detaljert informasjon om opplegget på kurset.

Det er en stor fordel å avklare på forhånd hvilket parti i klubben man være trener for under praksisperioden.

Aktuelle dokumenter:

Knøtteinstruktørkurs

Kurset består av én kurshelg. Deltagere får kompetanse på hvordan legge til rette for gode læringsopplevelser for barn. Barn i alderen 3 til 8 år utvikler seg raskt, og tilnærmer seg judo på ulik måte. Trenere for barn må ha kompetanse på ulike aldersgrupper og deres kjennetegn.
God kompetanse blant barnetrenere vil forebygge frafall i klubben, og sikrer gode judoopplevelser hos barna. Kurset vil skape forståelse for hvordan og hvorfor trening til små barn krever god kompetanse knyttet til den enkelte aldersgruppe, og hvordan barnet lærer.

Judoforbundets kurs gir klubbtrenere oppdatert kompetanse som vil sikre god læring og riktig utvikling for alle barn. Områder du får økt kompetanse på er blant annet kunnskap om barns motorikk, forutsetning for læring.

 • Det er gjennom motoriske erfaringer at barn i alderen 5 til 7 år i hovedsak utvikler sin grovmotoriske ferdighet. Men det er viktig å merke seg at i denne alderen begynner barnets intellektuelle utvikling å være til stor hjelp. Barnet vil stadig utvikle sine evner til å skape mening og skape seg forklaringer, som utgangspunkt for egen refleksjon.
 • Barn ved seks års alder kjennetegnes fremdeles av tidlig barndom og psykologisk utvikling, og konsentrasjonen er ofte begrenset og difus. Evnen til å lytte og ta i mot beskjeder har også store begrensninger. Dette vil derimot raskt endre seg og barnet utvikles hurtig i årene mellom 6 og 9 år.

Krav til deltakelse
Deltagere bør ha miminum 3. kyu og fylle 18 år det året kurset arrangeres. Dispensasjon i forhold til alderskrav kan innvilges i samråd med Utviklingsansvarlig i NJF.

Vi anbefaler sterkt å ta trener 1-kurset før Knøtteinstruktørkurset.

Trener 2

Innhold:

 • E-læring, 5 moduler
 • 3 kurshelger
 • Dommerkurs/dommerseminar
 • Praksis som trener i klubb

Krav til deltakelse på kurshelgene
For å ta trener 2 kurs, må man ha NJFs trener 1-lisens. Deltagere må også ha miminum 3. kyu og fylle 18 år det året kurset arrangeres. Dispensasjon i forhold til alderskrav kan innvilges i samråd med Fagsjef. Før man kan delta på kurshelg 1 må alle e-læringsmoduler være gjennomført.

De fem e-læringsmodulene på nivå 2 er: Aldersrelatert trening 2, Sunn idrett (3 moduler) og Ren Utøver.
Fire av dem finner du på www.ekurs.nif.no/.
Innlogging gjøres med Idrettens ID (samme brukernavn og passord som du bruker til Min Idrett).

Den femte modulen finner du på www.renutover.no.

Praksis
For å få trener 2-lisens må deltakerne gjennomføre praksis under og/eller i etterkant av kurset. Denne består blant annet av å lage en periodeplan, ukesplaner og øktplaner, og man skal holde og evaluere minimum 25 judoøkter i egen klubb. Deltakerne får detaljert informasjon om opplegget på kurset.
Det er en stor fordel å avklare på forhånd hvilket parti i klubben man skal være trener for under praksisperioden.

Aktuelle dokumenter:

 

Hjelpetrenerkurs

Kurset gir judotrenere et pedagogisk verktøy for å tilrettelegge judotrening for barn. Pedagogikk vektlegges i større grad enn et ordinært trenerkurs, men inneholder også judoens elementære prinsipper og verdier.

Krav til deltakelse: Minimum oransje belte. Fyller minimum 12 år inneværende år, eller er allerede hjelpetrener i egen klubb.

Kurset er primært lagt opp til trenere mellom 12-18 år som er eller skal være hjelpetrenere i sin klubb. Eldre trenere kan også delta.

Etter endt kurs skal deltakerne:

 • Ha tilegnet seg pedagogiske verktøy som gjør judotreningen bedre tilrettelagt for den enkelte utøver
 • Ha forståelse for hvordan man ivaretar barn på en måte som gir trygghet og mestringsfølelse

Kurset er i utg. ca. 6 timer, men vil tilpasses deltakergruppen.
Det er ingen krav til praksis i kurset.

NJFs kursholder er Birgitte Ursin. Trenere med egnet kompetanse som ønsker å holde hjelpetrenerkurs kan kontakte Utviklingsansvarlig.

 

Trener 3

Kurset arrangeres og organiseres i samarbeid med NIF/OLT. Ta kontakt for informasjon.

Trener 4

Ta kontakt for informasjon.

Klubber kan fakturere NJF 750,- per dag for leie av treningshall e.l.


Sideoppdatering: 19. februar 2020, kl. 13:26