Norges Judoforbund

NJF tekst

Trener 1

Innhold:

  • E-læring, 5 moduler
  • Forkurs
  • 2 kurshelger
  • Praksis som trener i klubb

Krav til deltakelse
Minimum orange helbelte
Fylle 16 år det året kurset arrangeres. Dispensasjon i forhold til alderskrav kan innvilges i samråd med utviklingsansvarlig.
Gjennomføre alle e-læringsmoduler før første kurshelg.
Gjennomføre forkurs.

E-læringsmodulene på nivå 1:
Trenerrollen, Barneidrettens verdigrunnlag, Idrett uten skader, Paraidrett og Aldersrelatert trening 1.
Kursene finner du www.ekurs.nif.no/. Innlogging med Idrettens ID.

Ta kontakt med NIF-Digital på tlf. 21 02 90 90 for support.
Tips: Logg deg inn på Min idrett, før du prøver å åpne e-læringskursene.

Forkurset arrangeres i regi av klubben. Hvis ingen i din klubb kan holde kurset kan du finne en instruktør i Trenerbanken.

Praksis
For å få trener 1-lisens må deltakerne gjennomføre praksis under og/eller i etterkant av kurset. Denne består blant annet av å lage en overordnet semesterplan, samt planlegging, gjennomføring og evaluering av minimum 10 judoøkter i egen klubb. Deltakerne får detaljert informasjon om opplegget på kurset. Det er en stor fordel å avklare på forhånd hvilket parti i klubben man kan være trener for under praksisperioden.


Sideoppdatering: 8. mai 2020, kl. 12:42