Norges Judoforbund

NJF tekst
Skriv ut artikkel

Åpen høring om ny utøverkontrakt

Norges Judoforbund har i lengre tid jobbet med å oppdatere vår kontrakt med utøvere på NJFs landslag og rekruttlag.

Sist revidering ble gjort i 2011, så det er på høy tid med en gjennomgang. Endringene som foreslås er basert på erfaringer med dagens avtale, andre idretter/særforbunds utøverkontrakter, og nye momenter som ønskes regulert, eks. Helseattest. Avtalen er kvalitetssikret av NJFs advokatforbindelse i Kleven&Kristensen ANS.

Her følger en kort gjennomgang av de vesentlige endringene som foreslås:

Last ned hørings-utkastet:

Det gis anledning til å sende inn skriftlig tilbakemelding til generalsekretæren. I tillegg vil det bli gitt informasjon og tatt imot innspill muntlig under en åpen høring som vi arrangerer under NM, lørdag 1. april.
Oppdatert: Skriftlige innspill må sendes inn senest 10. april.

Med vennlig hilsen

Kristoffer Halmøy
Generalsekretær


Publisert 17. mars 2017, kl. 12:44 (sist oppdatert: 3. april 2017, kl. 9:03) av Kristoffer Halmøy

Legg igjen en kommentar