Norges Judoforbund

NJF tekst
Skriv ut artikkel

Inntakskriterier til Landslag

Inntak til landslag er og skal være en stor opplevelse og inspirasjon for både klubb og utøver. Vi ønsker derfor at grunnlaget for vurdering av inntak i Landslag skal være kjent.

I strategidokumentet for 2011–2014 er et delmål for Toppidretten å tilby et ungdoms, junior og senior landslag med objektive kriterier, ref. punkt 2.4.1.1. og 2.4.1.2 i Strategidokumentet.

Sportssjef og landsladslagstrenere har med dette som utgangspunkt utarbeidet nye inntakskriterier for landslagene for ungdom, junior, og senior.
En kort oppsummering av inntakskriteriene følger:

Aktuelle kandidater inviteres inn på ungdomslandslag etter følgende kriterier:

Etter at utøver har vært på ungdoms/ juniorlandslag vil inntak/overføring til junior eller seniorlandslag gjøres etter følgende kriterier:

Den største endringen er at det på junior og seniornivå etableres et nivådifferensierte landslag. Det betyr at utøvere vil innplasseres i en av fire nivåer; A, B, C eller rekrutt. Hvilket nivå en er på bestemmer hvor mye økonomisk større en får. Innplassering i kategoriene gjøres av Landslagstrener.

NJF har de siste årene under landslagstrener Anders Dalins ledelse nådd vesentlig lengre i utvikling av landslagene. Effekten av faste trenere, godt samarbeid dem imellom, gradvis økende treningsmengder, samt styrking av tilbudet ved NTG og Wang, har gitt tydelige resultater.

I løpet av disse årene har det også blitt klart for landslagsledelsen at «objektive uttakskriterier» ikke oppleves hensiktsmessig som grunnlag for inntak. Bakgrunnen for dette er at det er flere dynamiske, ikke-målbare elementer, særlig på ungdom- og juniornivå, som har betydning og vil være viktige ved inntak i og i planlegging av utøvernes progresjon. Inntakssystemet er derfor bygget på et sett med overordnede kriterier som rommer et kvalitativt skjønn, snarere enn bastante krav. Ved innplassering i gruppene A-B vil landslagstrenerens skjønnsmessige vurdering sammen med faktiske nasjonale og internasjonale resultater vektlegges tungt.

Både inntak til landslag og innplassering i kategoriene gjøres av Landslagstrener Anders Dahlin. Klubber og utøvere som har spørsmål om dette bes ta kontakt med ham.

Pål H. Herlofsen
Sportsjef

Anders Dahlin
Landslagstrener


Publisert 29. januar 2014, kl. 23:54 (sist oppdatert: 22. desember 2014, kl. 23:56) av Kristoffer Halmøy

Legg igjen en kommentar