Norges Judoforbund

NJF tekst
Skriv ut artikkel

Kommunikasjonsplan for Landslaget

Sportsjefen har over lengre tid arbeidet med en kommunikasjonsplan. Se resultatet og gjeldende plan.

Bakgrunnen for kommunikasjonsplanen er å kunne informere tilstrekkelig. Dette vil både være konfliktforebyggende og ikke minst til stor hjelp for utøvere og foreldre i planleggingsarbeidet.

Kommunikasjonsplanen viste seg mer tidkrevende å utarbeide en det vi initialt hadde forestilt oss. Dette fordi behovet for informasjon er avhengig av ståsted og aktivitet. Styrets kontaktperson for Landslaget Gullik Gundersen har bistått i å utarbeide planen.

Foruten den regelmessige kontakten med utøvere og personlige trenere, så legges det opp til flere møtearenaer:

Last ned fra dokumentarkiv.

Mvh.

Pål Herlofsen
Sportssjef


Publisert 7. mai 2014, kl. 11:11 (sist oppdatert: 7. august 2014, kl. 11:12) av Kristoffer Halmøy

Legg igjen en kommentar