Norges Judoforbund

NJF tekst
Skriv ut artikkel

Regionplan for toppidrett

Regionplanen for toppidrett har vært ute på høring i organisasjonen. På bakgrunn av høringsinnspillene vedtok styret endelig plan på møtet 2. februar.

I Strategidokumentet 2011-2014 står det at NJF skal utvikle en plan for regionsatsing på unge utøvere, som et ledd i arbeidet for å skape framtidens judoutøvere. Med utgangspunkt i dette utarbeidet sportssjef Pål Herlofsen et utkast til regionplan for toppidrett.

Utkastet ble behandlet i styret i møte 6. desember 2013 og sendt ut på høring i organisasjonen med svarfrist 17. januar 2014. Styret behandlet planen på nytt i møte 2. Februar 2014. Her ble den revidert på bakgrunn av de to svarene som kom inn i høringsrunden og etter innspill fra Olympiatoppen. Endelig plan ble så vedtatt.

Endringene i planen fra høringsversjonen kan oppsummeres slik:

Toppidretten har en sentral plass i NJFs strategidokument. For å nå de målene vi har satt oss, er vi avhengig av at forbund, regioner og klubber jobber i samme retning etter en plan, at flere regioner og klubber utvikler et toppidrettsmiljø, og at de samlede ressursene som brukes på toppidrettsarbeidet i norsk judo øker. Regionplanen for toppidrett er laget for å stimulere til en positiv utvikling av toppidretten i regionene, og styret håper at flere regioner tar initiativ til å bli en del av regionplanen.

MVH Styret

v/ Vibeke Thiblin
President


Publisert 18. februar 2014, kl. 21:39 (sist oppdatert: 22. desember 2014, kl. 21:48) av Kristoffer Halmøy

Legg igjen en kommentar