Norges Judoforbund

NJF tekst
Skriv ut artikkel

Status Toppidrettssjef-stilling

Arbeidet med å finne den rette personen til Toppidrettssjef-stillingen har vært i gang en god stund.

Prosessen startet etter at Mike Newton sluttet som landslagstrener tidligere i år. Styret tok initiativ til en grundig vurdering rundt hvordan vi skal organisere toppidrettsarbeidet i Norges Judoforbund.

Det har vært gjennomført høringer i organisasjonen, med organisasjonsledd og andre ressurspersoner, i tillegg til flere diskusjoner i Styret. Vi har landet på en organisering av toppidrett i NJF, på overordnet nivå, men fortsatt slik at nødvendige justeringer kan implementeres.

Planen kan grovt oppsummeres slik:

Blant Toppidrettssjefens første oppgaver blir det å bidra til å ferdigstille planen for organisering av toppidrett, kartlegge kompetansebehovet på sportssiden (behov for trener for topputøvere, og coaching på internasjonalt nivå), gjøre øvrige ansettelser/engasjementer, samt ferdigstille NJFs toppidrettsfilosofi.

Til den utlyste stillingen som toppidrettssjef kom det 9 søknader.

Siste utvikling er at 3 kandidater er valgt ut til intervju og videre prosess, og de øvrige kandidatene har fått tilsendt avslag. Intervjuer er lagt til uke 40 og 41. Intervjuene vil bli gjennomført av generalsekretær og president.

Vi kommer tilbake med mer informasjon senere.

Med vennlig hilsen

Kristoffer Halmøy
Generalsekretær


Publisert 28. september 2017, kl. 12:04 (sist oppdatert: 3. oktober 2017, kl. 20:33) av Kristoffer Halmøy

Legg igjen en kommentar