Foto: Magnus Ross

Norges Judoforbund (NJF) ble stiftet 28. juni 1967 og er et særforbund under Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske Komité (NIF).

NJF er tilsluttet European Judo Union (EJU) og International Judo Federation (IJF).

NJF er idretten ‘judo’ sin organisasjon. Ca. 65 judoklubber er medlem av NJF, og disse organiserer rundt 4.800 aktive judoutøvere.

Lyst til å prøve idretten? Sjekk ut vår klubboversikt, og les om hva er judo?

Se også nettsiden Judoinfo.no for informasjon om norsk judos historie og wiki.judoinfo med database over historikken til forbundet.