Egen administrativ leder

For å rendyrke rollene i klubben, samt sikre at det er flere personer som «driver» klubben, er det i kvalitetsklubber et krav om egen administrativ leder, som ikke også er styreleder eller sportslig leder. NJF anbefaler at denne personen lønnes/godtgjøres, men dette er ikke et krav.

Hovedtrener skal ikke være styreleder eller administrativ leder.
For å ha tid og overskudd til å utvikle treningene og utøverne mest mulig, kreves det i kvalitetsklubber at hovedtrener ikke er styreleder eller administrativ leder.

Sportslig leder
Egen ansvarlig person for sport & trenere. Sportslig leder har hovedansvar for trenere, utøvere og sportslig utvikling. Sportslig leder kan også være hovedtrener, men kan ikke være styreleder eller administrativ leder.

Oppnå avtalt mål for medlemsvekst/antall medlemmer
Hovedmålet for NJFs kvalitetsklubb er å få flere medlemmer og aktive utøvere. Det er derfor viktig at kvalitetsklubbene over tid har en positiv medlemsutvikling. Dersom medlemsutviklingen ikke er positiv, må klubb og administrasjonen i NJF se på muligheten for å gjøre tiltak, som bedrer medlemsutviklingen.

For fullstendig oversikt over forslag til fordeling av oppgaver mellom Styreleder, Administrativ leder og Sportslig Leder, klikk her.

NM 2019 Sportfotos 24
Foto: Thomas Wetzel / Sportfotos 24

Norges Judoforbund (NJF) ble stiftet 28. juni 1967 og er et særforbund under Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske Komité (NIF).

NJF er tilsluttet European Judo Union (EJU) og International Judo Federation (IJF).

NJF er idretten ‘judo’ sin organisasjon. Ca. 65 judoklubber er medlem av NJF, og disse organiserer rundt 4.600 aktive judoutøvere.

Lyst til å prøve idretten?

Sjekk ut vår klubboversikt, og les om hva er judo?

Se også nettsiden Judoinfo.no for informasjon om norsk judos historie og wiki.judoinfo med databaseoversikt av personer og klubber i forbundet.

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier