Norges Judoforbund

NJF tekst

Om NJF

getLogo

Norges Judoforbund (NJF) ble stiftet 28. juni 1967 og er et særforbund under Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske Komité (NIF). NJF er tilsluttet European Judo Union (EJU) og International Judo Federation (IJF).

NJF er idretten judo sin organisasjon. Ca. 60 judoklubber er medlem av NJF, og disse organiserer rundt 4.500 aktive judoutøvere.

Lyst til å prøve idretten? Sjekk ut vår klubboversikt, og les om hva er judo?

Forbundstinge-
t 2020

Våre verdier

Styret

Administrasjo-
nen

Judoregioner

Kontaktinform-
asjon

Nyhetsarkiv

Komiteer

Judo for fred

Lov for Norges Judoforbund

Honorær oppmerksomhet-

Historikk