Norges Judoforbund

NJF tekst

Kursmanual

Dette er NJFs kurs- og graderingsmanual som kursholderne/sensorene og NJF er pliktig til å følge. Manualen er delt opp i to hovedkapitler: praktiske detaljer og gjennomføring.

Den praktiske informasjonen er felles for alle kurs og graderinger i NJF. Det betyr at alle kursholdere/sensorer, uavhengig av utdanningsområde, skal følge den informasjonen som står nedfelt i dette kapitlet. Kapitlet om gjennomføring er delt inn i spesifikke deler for henholdsvis kursholdere for trenerkurs, dommerkurs og graderingssensorer i Dan-kommisjonen.

Alle kursholdere/sensorer skal forholde seg til administrasjonen i NJF ved planlegging, gjennomføring og etterarbeidet med kursene/graderingene. Utviklingssjefen har ansvaret for kursforvaltningen (påmelding, betaling og kursrapportering), mens Fagsjefen har med det faglige innholdet og hovedansvar for kursholderne og sensorene i Dan-kommisjonen.

Gjennom følgende tre trinn blir du en sertifisert instruktør: (1.) Sende søknad til og få denne godkjent av Fagsjefen, (2.) Deltakelse på årlig oppdateringsseminar, og (3.) Skrive under på en instruktørkontrakt med NJF.

Graderingssensorer utnevnes av Forbundsstyret.


Sideoppdatering: 4. desember 2019, kl. 14:23