Besøksadresse:

Norges Judoforbund
Ullevål Stadion
Sognsveien 75, inngang K
0855 Oslo

Postadresse:

Norges Judoforbund
Postboks 5000
0840 Oslo

Fakturaadresse:

EHF-faktura på org. nr. 971 484 039
Alt. faktura i PDF-format på epost til 971484039@autoinvoice.no

Epost: judo@nif.idrett.no

Telefon: 21 02 90 00 (Idrettens hus)
Telefon: 21 02 98 20 (Judoforbundet)

Kontakt de ansatte direkte, se administrasjonen.

Organisasjonsnummer: 971 484 039

Kontonr.: 1602 59 94322

Vipps: Forbundskontoret #111136

International payments:

Benificiary Name: Norges Judoforbund
A/C for international payments (IBAN): NO76 1602 5994 322
Bank Name: DnB NOR Bank ASA
Bank address: 0021 OSLO
Swift Code (BIC): DNBANOKK

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier