Norges Judoforbund

NJF tekst

Publisering på judo.no

Ønsker du å bidra med innhold på judo.no? Send ditt bidrag til forbundskontoret

All tekst og materiale som legges ut må være produsert av innsender. Brukes det deler av andres innhold skal kilde oppgis. Alle bilder som skal brukes på judo.no må være avtalt brukt med rettighetsshavere.

Skrive artikler til judo.no

I utgangspunktet skiller vi mellom to typer artikler: Nyhetsartikkel og Informasjonsartikkel. Nedenfor spesifiseres forskjellene mellom de to:

Nyhetsartikkel

Informasjonsartikkel

Hensikten

Å informere om en hendelse

Å informere om et emne

Fokus

Hva har skjedd? Hvorfor er dette interessant for bruker?

Hva er bruker interessert i å få vite?

Overskriften

Det viktigste ved det som er skjedd, sett fra brukerens side (eks. Seier til Esther Myrebøe i WC)

Ordene som beskriver temaet (eks. Forsikringsordning for aktive utøvere)

Undertitler

Gir brukeren god oversikt

Fungerer som kapitler, hvor står det jeg lurer på?

Linker

Linker til relaterte saker (eks resultatlister)

Linker til mer utdypende eller relatert informasjon

Form

Subjektiv hvis det er et type reisebrev/rapport med en tydelig avsender/forfatter.

Vanligvis bør allikevel denne typen ha en objektiv form.

Objektiv (ingen bruk av jeg/vi etc. i teksten).

Overskrift

 • Overskriften skal være selvforklarende, og fortelle noe om hovedpoenget med artikkelen.
 • Overskriften skal ikke være for lang (helst under 5 ord). 

Ingress

 • Ingressen skal ikke gjenta overskriften, men utdype hovedpoenget med artikkelen.
 • Ingressen skal maksimalt være fem setninger.
 • Overskriften, sammen med ingressen skal gi leseren et inntrykk av hva han kan forvente av resten av artikkelen.
 • Ingressbilde
  • Lever gjerne eget ingress-bilde til hver artikkel
  • Alternativet er at jeg velger ut et av bildene til hovedteksten som også brukes til ingresse
  • Det siste alternativet er bilde av forfatteren av artikkelen.  

Hovedtekst

 • Det er aldri noe poeng å lage kompliserte artikler. Skriv enkelt og intuitivt.
 • Bruk luft! Legg inn avsnitt, undertitler, bilder og punktlister. Artikkelen blir mer åpen og innbydende.
 • Vurder bruk av uthevede sitater. Fremhever viktige poenger, og gir mer luft.
 • Hvis innholdet er veldig tungt, vurder å lage en enkel artikkel med linker til mer utfyllende informasjon 
  • Vurder faktaboks
  • Evt. link til eget dokument 
 • Sjekk alltid etter skrivefeil i teksten selv. Bruk for eksempel ordlisten i word. 

Webredaktørens oppgave

 • Webredaktøren kan/skal redigere artiklenes innhold og skrivefeil etter disse retningslinjer.
 • Hvis det er for graverende feil kan webredaktør refusere hele artikkelen, og sende denne tilbake for mer arbeid.

Sideoppdatering: 6. mars 2019, kl. 12:30