Judoforbundets policy:

Norges Judoforbund skal fremme en dopingfri idrett gjennom fokus på våre kjerneverdier om Respekt (for treningspartnere og motstandere) og Ærlighet (gjennom å være forbilder for andre).

Antidopingansvarlig: Generalsekretær Stine Lastein

Handlingsplan:

  • Antidopingpolicyen skal være forankret i Styret og del av NJFs Virksomhetsplan.
  • Alle ansatte, oppdragstakere og utøvere skal kjenne til sine forpliktelser og ansvarsoppgaver relatert til NJFs antidopingarbeid.
  • Toppidretten har jevnlig informasjon om antidoping.
  • Støtteapparatet jobber med forebygging og er oppdatert på regelverk.
  • Idrettslagene skal lage egne Antidopingpolicyer og fremme en dopingfri idrett.
  • Klubbtrenere skal være oppdatert på antidopingarbeid.
  • NJFs arrangementer skal være arena for å vise frem NJFs holdning til antidoping.
  • Antidopingpolicyen skal være kjent i organisasjonen.
  • Judo.no og sosiale medier skal benyttes ut mot våre medlemmer for å formidle vår Antidopingpolicy.
  • Administrasjonen i NJF skal drive målrettet informasjonsarbeid ut mot medlemmene.

Last ned Judoforbundets med mål og tiltak:

Judoforbundet er sertifisert som Rent Særforbund av Antidoping Norge.

Vi oppfordrer alle klubber og utøvere til å gjennomføre Antidoping Norge sine opplæringsprogrammer.

REN UTØVER

Ren Utøver gir elementær antidoping-opplæring på en morsom og moderne måte.

E-læringsportalen Ren Utøver


RENT IDRETTSLAG

Rent Idrettslag er en enkel måte å sette fokus på verdiarbeid og antidoping.

Webbasert verktøy Rent Idrettslag


DOPINGLISTEN

WADA utgir dopinglista (Prohibited List). Lista angir hvilke stoffer og metoder som er forbudt å bruke og gir informasjon om fritaksbestemmelser.

Dopinglisten


DOPINGVARSEL

Fortell om kunnskap, mistanker eller bekymring knyttet til potensielle brudd på dopingbestemmelsene. Som varsler kan du velge om du vil oppgi din identitet eller være anonym. Tips oss om doping | Antidoping Norge


LEGEMIDDELLISTEN / LEGEMIDDELSØK

Sjekk om legemidler kjøpt i Norge inneholder stoffer på dopinglisten via Antidoping Norges Legemiddelsøk: Legemiddelsøk | Antidoping Norge. Legemidler kjøpt i utlandet eller kosttilskudd finner man ikke ved å søke der. Dersom du har spørsmål om disse, kan du kontakte Antidoping Norge via post@antidoping.no eller telefon 09765 (fra Norge)/+47 917 21 753 (fra utlandet).


MEDISINSK FRITAK

Enkelte utøvere har behov for legemidler som inneholder stoffer på dopinglisten. En del av disse må søke om medisinsk fritak (Medisinsk fritak (TUE) | Antidoping Norge). De som er definert som toppidrettsutøvere av Antidoping Norge (Toppidrettsutøverliste | Antidoping Norge) skal søke om medisinsk fritak. Utøvere på lavere nivå enn dette kan bli bedt om å søke om fritak, i praksis etter en positiv dopingprøve.


RENT SENTER

Trener du på et Rent Senter? Over 500 av landets treningssentre jobber for et rent treningsmiljø i samarbeid med Antidoping Norge: Rent Senter | Antidoping Norge


KOSTHOLD

NJF fraråder alle under 18 år å bruke kosttilskudd. Kosttilskudd kan ikke erstatte et normalt kosthold.

I informasjonsflyeren under ligger flere råd knyttet til kosthold og kosttilskudd i et antidoping-perspektiv. Denne kan f.eks. lastes ned og henges opp i treningslokalene.


MEDISINSK BEHANDLING I UTLANDET

Les om medisinsk behandling i utlandet, medbrakte legemidler og andre råd for judoutøvere i informasjonsflyeren under.

Last ned flyeren her:


For mer informasjon om antidoping, gå til Antidoping Norge.

Dopingvarsel: Fortell om kunnskap, mistanker eller bekymring knyttet til potensielle brudd på dopingbestemmelsene. Som varsler kan du velge om du vil oppgi din identitet eller være anonym. Tips oss om doping | Antidoping Norge

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier