Judoforbundets policy:

Norges Judoforbund skal fremme en dopingfri idrett gjennom fokus på våre kjerneverdier om Respekt (for treningspartnere og motstandere) og Ærlighet (gjennom å være forbilder for andre).

Antidopingansvarlig: Generalsekretær Stine Lastein

Handlingsplan:

  • Antidopingpolicyen skal være forankret i Styret og del av NJFs Virksomhetsplan.
  • Alle ansatte, oppdragstakere og utøvere skal kjenne til sine forpliktelser og ansvarsoppgaver relatert til NJFs antidopingarbeid.
  • Toppidretten har jevnlig informasjon om antidoping.
  • Støtteapparatet jobber med forebygging og er oppdatert på regelverk.
  • Idrettslagene skal lage egne Antidopingpolicyer og fremme en dopingfri idrett.
  • Klubbtrenere skal være oppdatert på antidopingarbeid.
  • NJFs arrangementer skal være arena for å vise frem NJFs holdning til antidoping.
  • Antidopingpolicyen skal være kjent i organisasjonen.
  • Judo.no og sosiale medier skal benyttes ut mot våre medlemmer for å formidle vår Antidopingpolicy.
  • Administrasjonen i NJF skal drive målrettet informasjonsarbeid ut mot medlemmene.

Last ned Judoforbundets Antidopingpolicy, inkl. handlingsplan med mål og tiltak.

Judoforbundet er sertifisert som Rent Særforbund av Antidoping Norge.

Vi oppfordrer alle klubber og utøvere til å gjennomføre Antidoping Norge sine opplæringsprogrammer.

REN UTØVER

Ren Utøver gir elementær antidoping-opplæring på en morsom og moderne måte.

E-læringsportalen Ren Utøver


RENT IDRETTSLAG

Rent Idrettslag er en enkel måte å sette fokus på verdiarbeid og antidoping.

Webbasert verktøy Rent Idrettslag


DOPINGLISTEN

WADA utgir dopinglista (Prohibited List). Lista angir hvilke stoffer og metoder som er forbudt å bruke og gir informasjon om fritaksbestemmelser.

Dopinglisten


LEGEMIDDELLISTEN / LEGEMIDDELSØK

Antidoping Norge har utarbeidet en legemiddelliste der alle legemidler som inneholder forbudte stoffer på dopinglista står oppført.

Legemiddellisten


KOSTHOLD

NJF fraråder alle under 18 år å bruke kosttilskudd. Kosttilskudd kan ikke erstatte et normalt kosthold.

I informasjonsflyeren under ligger flere råd knyttet til kosthold og kosttilskudd i et antidoping-perspektiv. Denne kan f.eks. lastes ned og henges opp i treningslokalene.


MEDISINSK BEHANDLING I UTLANDET

Les om medisinsk behandling i utlandet, medbrakte legemidler og andre råd for judoutøvere i informasjonsflyeren under.

Last ned flyeren her:


For mer informasjon om antidoping, gå til Antidoping Norge.

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier