Judoforbundstinget avholdes hvert andre år, og er Norges Judoforbunds høyeste organ, hvor det vedtas lover, langsiktige planer og budsjetter, og et styre, som skal lede Judoforbundet frem til neste Ting.

I 2020 ble Forbundstinget avholdt 5. september på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport.

Les artikkel fra Tinget:

https://www.judo.no/forbundet/forbundsstyret/forbundstinget-2020/

OBS! Frister i forbindelse med Tinget 2020

  • Innkalling: Publiseringsfrist 2 måneder før Tinget, dvs. senest 5. juli 2020
  • Påmelding: Gjøres til Norges Judoforbund innen 31. juli 2020
  • Forslag til behandling: Må sendes inn senest 4 uker før Tinget, dvs. 7. august 2020
  • Sakliste/saksdokumenter: Publiseringsfrist 2 uker før Tinget, dvs. 21. august 2020
  • Betalingsfrist: Utestående beløp gjøres opp senest 4. september 2020 (dagen før Tinget)
  • Reisedokumentasjon: Klubber fra region Nord, Vest og Midt sender inn senest 18. september 2020

Norges Judoforbunds Ting arrangeres neste gang i 2022.


Reiseutgiftsfordeling

Forbundsstyret har vedtatt at det skal benyttes reiseutgiftsfordeling, slik at det blir rimeligere å delta for klubber fra hele landet (ref. NJFs lov §15, 3. ledd).

Fordi Tinget avholdes ved flyplassen på Gardermoen så er prinsippet at kun fly tur/retur Gardermoen faller inn under reiseutgiftsfordelingen, ingen annen type transport.

Klubber i region Øst og Sør får derfor ikke støtte, men må betale reisebidrag på kr 1.000,- per delegat. Unntaket er hvis noen av klubbene har mer enn 300 km reisevei tur/retur. Disse slipper å innbetale reisebidrag. Klubbene i region Vest, Midt og Nord vil få refundert inntil kr. 1500,- i reisestøtte per delegat.

Dokumentasjon på foretatt reise (kopi av kvittering for flybillett) vil utløse utgiftsrefusjon inntil de definerte beløpsgrensene. Dokumentasjon må være forbundskontoret i hende innen 18. september 2020 (14 dager etter forbundstinget). Ingen utbetaling gjøres for krav som sendes inn etter denne dato.


Tidligere Forbundsting

Tinget 2020:

Tittel
Tinget 2020 15. september 2020
Tinget 2020 15. september 2020
Tinget 2020 14. september 2020

Tinget 2018:

Tittel
Tinget 2018 30. januar 2020
Tinget 2018 13. april 2018

Ekstraordinært Ting 2017:

Tittel
Tinget 2017 18. mai 2020
Tinget 2017 16. august 2017
Tinget 2017 18. mai 2020

Tinget 2016:

Tittel
Tinget 2016 18. mai 2020
Tinget 2016 18. mai 2020
Tinget 2016 18. mai 2020

Tinget 2014:

Tittel
Tinget 2014 23. november 2014
Tinget 2014 23. november 2014

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier