Forbundstinget 2020 avholdes på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport.

Judoforbundstinget avholdes hvert andre år, og er Norges Judoforbunds høyeste organ, hvor det vedtas lover, langsiktige planer og budsjetter, og et styre, som skal lede Judoforbundet frem til neste Ting.

Norges Judoforbunds Ting arrangeres helgen 5. september 2020, og avholdes på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport.

NJF inviterer også til Klubbseminar 6. september. Avgiften for deltagelse på seminaret dekkes av NJF, inkludert lunsj. Det betyr gratis deltagelse for klubbene.


Påmeldingen er stengt og det er ikke lenger mulig å melde på delegater.


Last ned innkallingen:

Last ned tinghefte m/sakspapirer:
Kommer

Tinghefte med sakspapirer blir ikke utlevert delegatene. NJF har fokus på miljø, og oppfordrer derfor alle om å laste ned sakspapirene på medbrakt pc eller nettbrett. Sakspapirer blir kun tilgjengelig digitalt. Det vil allikevel være mulig å bestille Tinghefte mot en kostnad (bestilles samtidig som påmelding).

Frister

 • Innkalling: Publiseringsfrist 2 måneder før Tinget, dvs. senest 5. juli 2020
 • Påmelding: Gjøres til Norges Judoforbund innen 31. juli 2020
 • Forslag til behandling: Må sendes inn senest 4 uker før Tinget, dvs. 7. august 2020
 • Sakliste/saksdokumenter: Publiseringsfrist 2 uker før Tinget, dvs. 21. august 2020
 • Betalingsfrist: Utestående beløp gjøres opp senest 4. september 2020 (dagen før Tinget)
 • Reisedokumentasjon: Klubber fra region Nord, Vest og Midt sender inn senest 18. september 2020

Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen ber om forslag på kandidater fra klubber, regioner og enkeltpersoner. Se artikkel og og last ned kandidatliste som oppdateres fortløpende.

Valgkomiteens endelig innstilling publiseres senest 2 uker før Tinget.

Kontakt Valgkomiteens leder Vibeke Thiblin, vibeke.thiblin@gmail.com, ved spørsmål om komiteens arbeid/innstilling.


Om Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport hadde 20-årsjubileum i 2018, og er et av Norges mest erfarne og anerkjente konferanse- og kongresshoteller.

Med kongresssenteret, The Qube, tilbyr hotellet 45 fleksible møterom med en totalkapasitet på 8000 konferansedeltakere.

Hotellet ligger kun åtte minutter unna Oslo Airport Gardermoen med bil og har nærhet til Oslo sentrum med kun 19 minutter med tog fra flyplassen.

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport sitt moderne treningsrom har treningsapparater fra anerkjente Technogym og et stort utvalg frivekter.
Hotellets relax-avdeling tilbyr steambad, badstue og isdusj.

Hotellet har egne Self-service check-in maskiner og er ellers et kontantfritt hotell.

Smitteverntiltak på hotellet

Nordic Choice Hotels tar smittevern på det høyeste alvor, og gjør det ytterste for å sikre at det skal være trygt å bo på og besøke hotellene. Nordic Choice Hotels følger myndighetenes anbefalinger for smittevern mot Covid-19.

Last ned smitteverntiltak for Nordic Choice Hotels:

Reiseinformasjon

Fra Oslo Lufthavn Gardermoen: Ta shuttlebuss S-44
Fra Oslo Sentralstasjon: Ta flytoget eller Vy til Oslo Lufthavn.

Ankomst med bil: Hotellet har parkeringsmuligheter utendørs til 130 NOK/døgn. De har også 10 elbil p-plasser tilgjengelig.


Tidsplan

Fredag 4. september
17.00 Styremøte
20.00 Middag

Lørdag 5. september
10.00 Registrering av fremmøtte
10:30 Åpning av forbundstinget
11.00 Tingforhandlinger
13.00 Lunsj
14.00 Tingforhandlinger fortsetter
18:00 Avslutning av forbundstinget
20:00 Tingmiddag

Søndag 6. september
10:00 Klubbseminar, del 1
12:00 Lunsj
13:30 Klubbseminar, del 2
15:00 Program avsluttes


Klubbseminar

Dagen etter Tinget, søndag 6. september, er det klubbseminar for påmeldte klubb-og regionrepresentanter.
Overordnet program publiseres her senere.


Reiseutgiftsfordeling

Forbundsstyret har vedtatt at det skal benyttes reiseutgiftsfordeling, slik at det blir rimeligere å delta for klubber fra hele landet (ref. NJFs lov §15, 3. ledd).

Fordi Tinget avholdes ved flyplassen på Gardermoen så er prinsippet at kun fly tur/retur Gardermoen faller inn under reiseutgiftsfordelingen, ingen annen type transport.

Klubber i region Øst og Sør får derfor ikke støtte, men må betale reisebidrag på kr 1.000,- per delegat. Unntaket er hvis noen av klubbene har mer enn 300 km reisevei tur/retur. Disse slipper å innbetale reisebidrag. Klubbene i region Vest, Midt og Nord vil få refundert inntil kr. 1500,- i reisestøtte per delegat.

Dokumentasjon på foretatt reise (kopi av kvittering for flybillett) vil utløse utgiftsrefusjon inntil de definerte beløpsgrensene. Dokumentasjon må være forbundskontoret i hende innen 18. september 2020 (14 dager etter forbundstinget). Ingen utbetaling gjøres for krav som sendes inn etter denne dato.


Årsrapporter

NJFs årsrapporter blir tilgjengeliggjort digitalt, men ikke utlevert delegatene.

Representanter kan bestille rapporter som deles ut ved registrering (bestilles samtidig som påmelding), men vi oppfordrer alle til å bruke pc eller nettbrett for å spare miljøet.


Betaling

Betaling av hotell og deltagelse gjøres til NJF, som sender samlet bestilling og betaling til hotellet. Betaling for reisebidrag, hotell/tingdeltagelse og eventuelt tinghefte/årsrapporter må senest dokumenteres ved registrering til Tinget, lørdag 5. september.

Hvis klubben er skyldig kontingent/avgift medfører det tap av stemmerett og rett til å delta på forbundstinget (ref. NJFs lov § 4, 4. ledd).

Representantene (med stemmerett):

 • NJFs styre (leder, nestleder, styre- og varamedlemmer)
 • To representanter fra hver Judoregion
 • Representanter fra klubbene etter følgende skala:
  – 1 representant fra lag med inntil 50 medlemmer
  – 2 representanter fra lag med 51-150 medlemmer
  – 3 representanter fra lag med mer enn 151-300 medlemmer
  – 4 representanter fra lag med mer enn 300 medlemmer

Følgende regler gjelder:

 • Representasjon beregnes etter idrettens offisielle aktivitetstall (2018).
 • Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, eller oppnevnt av styret (§ 15, 2. ledd). Det må fremvises protokoll som viser slikt årsmøtevedtak.
 • Representanten må være fylt 15 år, ha vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene (§ 15, 5. ledd).
 • Delegasjoner skal sammensettes i henhold til NIFs lov § 2-4 (kjønnsfordeling).

Klubbene og Judoregionene kan sende flere representanter, men disse vil da få status som observatører og har ikke tale-, forslags- og stemmerett, og deltar ikke i reiseutgiftsfordelingen.


Tidligere Forbundsting

Tinget 2018:

Title
Tinget 2018 30. januar 2020
Tinget 2018 13. april 2018

Ekstraordinært Ting 2017:

Title
Tinget 2018 30. januar 2020
Tinget 2018 13. april 2018

Tinget 2016:

Title
Tinget 2018 30. januar 2020
Tinget 2018 13. april 2018

Tinget 2014:

Title
Tinget 2018 30. januar 2020
Tinget 2018 13. april 2018