Norges Judoforbund

NJF tekst

Honorær oppmerksomhet

Det honorære systemet inneholder tre muligheter for å hedre personer som over tid har gjort seg fortjent til dette gjennom sitt virke eller arbeid for Norsk judo.

Æresmedlemskap
Norges Judoforbunds høyeste utmerkelse. Det kreves en ekstraordinær innsats for NJF over minimum 20 år. Den kan tildeles tillitsvalgte som har gjort en innsats på flere plan i norsk judo og har innehatt sentrale verv for NJF f.eks. president, visepresident og/eller internasjonale verv. Vedkommende må gjennom sitt arbeid ha vist forankring til judoens kjerneverdier; ærlighet, mot, felleskap og respekt.

Honorær utmerkelse i gull / sølv / bronse
Krever 10 eller 20 års innsats for hhv. bronse- eller sølv-merket, som trener/leder/tillitsvalgt/dommer/arrangør i klubb og/eller på nasjonalt/internasjonalt nivå.
Krever 30 års innsats for gull-merket gjennom innsats på nasjonalt og/eller internasjonalt nivå.

Honorær gradering
For innsats rundt tilrettelegging av judotrening, trenervirksomhet og administrative gjøremål til gagn for judo både lokalt, regionalt og nasjonalt, gis det anledning til avansement i dangrad-systemet. Tre hovedkriterier må oppfylles; Funksjonskriteriet, Aktivitetskriteriet og Kompetansekriteriet.

Kandidatprosess

Alle medlemmer av norsk judo kan fremme forslag til kandidater. Forslaget skal som minimum inneholde navn på kandidaten, kontaktinformasjon, og en kort begrunnelse for hvorfor vedkommende foreslås. Skjema lenger ned på denne siden kan benyttes for å fremme kandidater.

Foreslått kandidat vil bli kontaktet. Hvis vedkommende ønsker å være kandidat må vedkommende sende inn CV som beskriver innsats i henhold til kriteriene for honorær oppmerksomhet i dette reglement. Etter mottak av CV sendes henvendelse til kandidatens nåværende klubb for uttalelse.

Utkast til Judo-CV for kandidater:

Forslag på kandidater


Sideoppdatering: 11. februar 2020, kl. 11:04