Foto: Christian Wolff / judobilder.org

Det honorære systemet inneholder tre muligheter for å hedre personer som over tid har gjort seg fortjent til dette gjennom sitt virke eller arbeid for Norsk judo.

Æresmedlemskap

Norges Judoforbunds høyeste utmerkelse. Det kreves en ekstraordinær innsats for NJF over minimum 20 år. Den kan tildeles tillitsvalgte som har gjort en innsats på flere plan i norsk judo og har innehatt sentrale verv for NJF f.eks. president, visepresident og/eller internasjonale verv.

Vedkommende må gjennom sitt arbeid ha vist forankring til judoens kjerneverdier; ærlighet, mot, felleskap og respekt.

Honorær utmerkelse i gull / sølv / bronse

Krever 10 eller 20 års innsats for hhv. bronse- eller sølv-merket, som trener/leder/tillitsvalgt/dommer/arrangør i klubb og/eller på nasjonalt/internasjonalt nivå.

Krever 30 års innsats for gull-merket gjennom innsats på nasjonalt og/eller internasjonalt nivå.

Honorær gradering

For innsats rundt tilrettelegging av judotrening, trenervirksomhet og administrative gjøremål til gagn for judo både lokalt, regionalt og nasjonalt, gis det anledning til avansement i dangrad-systemet.

Tre hovedkriterier må oppfylles:

 1. funksjonkriteriet
 2. aktivitetkriteriet
 3. kompetansekriteriet.

Kandidatprosess

Alle medlemmer av norsk judo kan fremme forslag til kandidater. Forslaget skal som minimum inneholde navn på kandidaten, kontaktinformasjon, og en kort begrunnelse for hvorfor vedkommende foreslås.

Skjemaet nederst på denne siden benyttes for å fremme kandidater.

Foreslått kandidat for honorære dan-grader vil bli kontaktet. Hvis vedkommende ønsker å være kandidat må h*n sende inn CV som beskriver innsats i henhold til kriteriene for honorær oppmerksomhet i dette reglement.

Etter mottak av CV sendes henvendelse til kandidatens nåværende klubb for uttalelse.

For kandidater til honorær utmerkelse, kan klubb eller annen forslagsstiller sende inn CV.

Se aktuelle filer:

Tittel
Honorær 18. desember 2020
Honorær 10. november 2017

  Norges Judoforbund

  Postadresse:
  Postboks 5000, 0840 Oslo

  Besøksadresse:
  Ullevål Stadion
  Sognsveien 75K, 0855 Oslo

  Judo.no

  Ansvarlig redaktør:
  Stine Lastein

  Kontaktinformasjon

  Serviceinformasjon

  Sosiale medier