Norges Judoforbund

NJF tekst

Siste nytt:

Judo for alle: Rapport fra JFF i Zambia

På verdensbasis er det 70 millioner flyktninger. Vi tenker på dem som «de». De andre … Men de er ikke […]

Les mer

Judo for fred selger julekort!

JFF: Solidaritet med de svakeste

Judotrening i Meheba flyktningleir i Zambia

Medlemsmøte i Judo for Fred

[Nyhetsarkivet]

Judo for fred

Norges Judoforbund har et bistandsprosjekt som heter Judo for fred. I dag trener over 1200 barn i Afghanistan og Zambia gjennom programmet.

Gi et bidrag


Gjennom lek og idrett ønsker Judo for fred å bidra til barns utvikling i Zambia og Afghanistan. Det skal lite til for å gjøre en reell forskjell, en barnedrakt koster 200 kroner og et næringsrikt måltid etter trening koster 500 kroner for et helt år.
Ditt bidrag går uavkortet til barna siden våre administrasjonsutgifter dekkes av Norad.
Du kan bidra gjennom vår donasjonskonto 1645.10.57514 eller ved å bruke Vipps til #12424.

Om Judo For Fred

Judo for fred ønsker at judo skal bli tilgjengelig for alle barn. Som et resultat av krig eller fattigdom er lek og idrett fjernet fra oppveksten, vi ønsker å gi idretten tilbake til barna.
Arbeidet drives på initiativ av lokale og foregår primært på frivillig basis. Judo for fred bidrar med midler og utstyr for å gjøre aktivitetene mulig.
Judo for fred er en bistandskomitè i Norges Judoforbund og mottar midler fra Norad og privatpersoner.
Du kan lese mer om vårt arbeid på judoforfred.org


Sideoppdatering: 6. september 2018, kl. 14:06