Det er ca. 65 judoklubber som er medlem av Judoforbundet, og disse organiserer rundt 4.800 aktive judoutøvere. Det finnes judoklubber i alle landets fylker.

Finn din judoklubb her!

Judoregioner

Norsk Judo er organisert med fem regionale ledd som dekker alle landets fylker. Deres hovedoppgave er å skape aktivitet innenfor deres geografiske område.

Du finner kontaktinformasjon i listen under: