Her finner du oppdatert informasjon om Covid-19.

Endringslogg finner du nederst på siden.

Judotrening

Pr. 18.01.2021: Nye nasjonale tiltak og lettelser for barn og unge.

Med virkning fra 20. januar, har regjeringen åpnet opp for at barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt igjen, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.

Kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes. 


Generelle retningslinjer

Barn og unge opp til og med 19 år kan trene både innendørs og utendørs med mindre avstand enn 1 meter, i grupper på inntil 20 personer. Dette gjelder idretter med nærkontakt.

For idretter med tett en-til-en kontakt mellom utøverne, herunder judo, kan klubbene avholde treninger for barn og unge så lenge antall treningspartnere begrenses til et fåtall faste partnere.

Det er IKKE tillatt med ordinær kontakttrening for utøvere over 20 år som befinner seg i fase 1. Dette omfatter alle utøvere som er definert innenfor den første fasen i den gradvise gjenåpningen av kontaktidretter for voksne. Foreløpig er det kun åpnet for trening og ikke konkurranser.

Norges Judoforbund har definert fase 1 til å gjelde alle registrerte utøvere mellom 20-25 år, og alle para-utøvere over 20 år.

Fase 1Fase 2Fase 3
Alle utøvere, 20-25 år
Alle para-utøvere
Alle utøvere med lisens, 26 år +Alle andre utøvere, 20 år +.

Se komplett oversikt over hvilke utøvere som er definert innenfor de ulike gjenåpningsfasene her.

OBS. I kommuner og regioner med økt smitte eller lokale utbrudd, må åpningen vurderes og følges av lokale tiltak. Alle klubber må følge med på nettsiden til kommunen for informasjon om lokale tiltak.

Noen enkle huskeregler:

 • Judodrakten og annet treningstøy skal være renvasket før trening
 • Man skal ha egen, merket drikkeflaske
 • Vær nøye med håndvask før og etter trening, samt i pauser
 • Minimer antall treningspartnere
 • Oppretthold 1 m avstand i treningsgruppen under pauser
 • Mattene skal vaskes før og etter trening
 • Unngå å hoste eller nyse mot andre
 • Hold deg hjemme ved tegn på sykdom

Apotek 1 har nå en kampanje på desinfeksjonsmidler, last ned her:

Konkurranseaktivitet

OBS! Kamper, cuper og stevner må fortsatt utsettes inntil videre (pr. 20. januar)

Gjelder ikke p.t:

Fra 1. august gis det unntak fra avstandskravet i covid-19-forskriften ved gjennomføring av konkurranser der alle deltakerne er under 20 år. Åpningen forutsetter at smittesituasjonen på det tidspunktet tillater det. Denne beslutningen innebærer at det igjen åpnes for judokonkurranser for barn og ungdom opp til og med 19 år. Deltakelse på konkurranser må skje innenfor de respektive idrettskretsens grenser eller samme region, det vil si at man bare kan delta på konkurranser i egen judoregion.

Norgescupen vinter / våren 2021 avlyses (Ipponcup og Åpent Trøndersk mesterskap).

Andre arrangementer

NJF vil, så langt det lar seg gjøre, stimulere til lokale og regionale arrangementer for tillatte aldersgrupper.

I tillegg vil det tilrettelegges for ulike regionale kurs og samlinger.

Følg med i terminlisten

Bruk av matter og annet utstyr

Det er åpnet for deling av utstyr så fremt man er nøye med hygiene. Dette betyr at blant annet felles matter kan benyttes, men man bør i størst mulig grad sørge for at hver enkelt utøver/treningsgruppe har sin «sone».

Grundig rengjøring/desinfeksjon er nødvendig før og etter trening.

Koronavettkurs

Norges idrettsforbund har utarbeidet et fellesidrettslig e-kurs om koronavett.

Kurset gir deg grunnleggende smittevernkunnskap for å kunne drive idrettsaktivitet.

NJF anbefaler at alle som selv deltar, eller har barn som deltar på judotrening, å gjennomføre kurset. For aktive trenere og dommere er kurset obligatorisk.

Du finner kurset her:
https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/koronavettkurs/

Regjeringens krisepakke

Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra arrangement eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med Covid-19 utbruddet.

Les mer om:

Kompensasjonsordninger for tapte inntekter i 2021 blir justert slik at avlyste idrettsarrangement i 2021 også gis økonomisk støtte.

Les NIFs pressemelding: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/gjennomslag-for-idretten–justeringer-i-stimulerings–og-kompensasjonsordningene/

I krisepakkene for 2020 var det mulig å søke om

 • Tapte inntekter fra arrangement som skulle vært arrangert i perioden (f.eks. tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter).
 • Tapte billettinntekter fra annet spesifisert aktivitet i perioden (f.eks museum, akvarium, kino eller idrettsanlegg).
 • Tapte utleieinntekter i perioden (utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy og andre rom, lokale).
 • Tapte inntekter som følge av at organisasjonen har mista oppdrag på grunn av at andre sitt arrangement eller anna spesifisert aktivitet er heilt eller delvis avlyst, stengt eller utsatt.
 • For annet spesifisert aktivitet kan det også søkes om kompensasjon for inntektsbortfall som har nær og naturlig tilknytning til tapte billett- og utleieinntekter.

Se informasjon på nettsiden til lotteri- og stiftelsestilsynet.

Smitteverntiltak

De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:

 1. Syke personer skal holde seg hjemme
 2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 3. Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer

Den generelle anbefalingen om minst 1 meters avstand vil fortsatt gjelde i pauser og før/etter aktivitet uavhengig av tiltaksnivå.

En viktig forutsetning for å åpne for tettere kontakt mellom personer under trening innen organisert idrett på gult tiltaksnivå er at man sørger for god oversikt over grupper slik at kontaktsporing er mulig dersom det blir aktuelt. Derfor anbefales det å begrense gruppestørrelse og hovedsakelig trene med eget lag/faste treningspartnere.

Man kan ha de samme gruppene i en eller to uker av gangen før man bytter personene i gruppene slik at man får litt utskifting og forandring for deltakerne. Endring av grupper kan gjennomføres etter et opphold i aktiviteten på minst to dager (for eksempel etter en helg).

Det er fornuftig å begrense antall fritidsaktiviteter per barn dersom det innebærer deltagelse i mange ulike grupper. Antall ledsagere bør begrenses til kun det nødvendige.

Endringslogg

08. februar:

 • Norgescupen 2021: Ipponcup 13. mars og Åpent TM 10. april er avlyst

18. januar:

 • Nye lettelser fra regjeringen: Fra 20. januar kan barn og unge under 20 år trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. For de under 20 år er det unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

03. januar:

 • Nye innstramminger fra regjeringen: All innendørsidrett, med unntak av toppidretten, anbefales utsatt til etter 18. januar.

30.09.2020:

 • Fra og med 12. oktober åpnes det opp for ordinær judotrening for utøvere i fase 1 (Ref. den gradvise gjenåpningen av kontaktidrett for voksne). Norges Judoforbund har definert fase 1 som registrerte utøvere mellom 20-25 år.

3.09.2020:

 • Junior NM (Sandnes) 14.-15. november er avlyst.
 • Informasjon om Idrettens e-læringskurs i smittevern

20.08.2020:

 • Ipponcup er avlyst. Foreløpig avventer vi med en avgjørelse vedr. NM for aldersbestemte kategorier.
 • NJF vil utover høsten sette opp regionale arrangementer for tillatte aldersgrupper. Blant annet jobbes det for å arrangere treningscamper i regi av landslaget.
 • I tillegg vil det tilrettelegges for ulike regionale kurs og samlinger.

12.08.2020:

 • Nordisk mesterskap på Island er utsatt til 2021. Foreløpig dato er satt til 24.-25. april.

11.08.2020:

 • Deltakelse på konkurranser må skje innenfor de respektive idrettskretsens grenser eller samme region, det vil si at man bare kan delta på konkurranser i egen judoregion.

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier