Her finner du oppdatert informasjon om korona.

Endringslogg finner du nederst på siden.

Judotrening

Søndag 20. juni går nasjonale anbefalinger fra trinn 2 til trinn 3. Følgende nasjonale tiltak gjelder for idretten og judo (lokale retningslinjer kan variere):

 • Full kontakt for voksne i breddeidretten
 • Unntak fra avstandskravet for voksne som deltar på idrettsarrangementer innenfor egen region eller krets
 • Ved idretts, – kultur- og fritidsaktiviteter kan voksne over 20 år samles i grupper på 30 personer innendørs og 40 personer utendørs
 • Barn og unge under 20 år over hele landet kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse og uten krav om én meters avstand
 • Toppidrett kan utøves som normalt
 • Tilrettelagt karantene-/testregime for toppidrettsutøvere som returnerer fra utlandet gjør at disse kan trene og konkurrere kort tid etter retur

Torsdag 27. mai går de nasjonale anbefalingene fra trinn 1 til trinn 2. Følgende nasjonale tiltak gjelder for idretten og judo (lokale retningslinjer må fremdeles følges):

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på idrettsaktiviteter, og de unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand for å kunne drive med judotrening.
 • Dersom barn og unge under 20 år som trener med en klubb i en annen kommune, kan konkurrere med denne klubben så lenge smittesituasjonen tillater det.
 • Klubber fra små kommuner som ikke har andre motstandere i kommunen, kan reise til nabokommunen for å konkurrere såfremt kommunene har samme smittenivå.
 • Voksne over 20 år kan drive organisert aktivitet og trening utendørs og innendørs, så lenge de kan holde minst én meters avstand.
 • Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.

Lettelser for breddeidrettsutøverne over 20 år som driver kontaktidrett ligger inne i trinn 3 av gjenåpningsplanen.


Generelle retningslinjer vedr. korona

Alle kan nå trene både innendørs og utendørs med mindre avstand enn 1 meter, i grupper på inntil hhv. 30 og 40 personer.

OBS. I kommuner og regioner med økt smitte eller lokale utbrudd, må åpningen vurderes og følges av lokale tiltak. Alle klubber må følge med på nettsiden til kommunen for informasjon om lokale tiltak.

Noen enkle huskeregler:

 • Judodrakten og annet treningstøy skal være renvasket før trening
 • Man skal ha egen, merket drikkeflaske
 • Vær nøye med håndvask før og etter trening, samt i pauser
 • Minimer antall treningspartnere
 • Oppretthold 1 m avstand i treningsgruppen under pauser
 • Mattene skal vaskes før og etter trening
 • Unngå å hoste eller nyse mot andre
 • Hold deg hjemme ved tegn på sykdom

Apotek 1 har nå en kampanje på desinfeksjonsmidler, last ned her:

Konkurranseaktivitet

Fra 20 juni: Barn og unge under 20 år, kan delta på nasjonale arrangementer. Voksne over 20 år kan delta på arrangementer i egen krets eller region.

Følgende nasjonale arrangementer er planlagt, med forbehold vor voksne utøvere.

 • Utviklingssamling
 • Bodø-cup
 • Landsstevnet
 • 830-cup
 • NM individuelt

Se NJFs terminliste for detaljer

NJF vil, så langt det lar seg gjøre, stimulere til lokale og regionale arrangementer for tillatte aldersgrupper. I tillegg vil det tilrettelegges for ulike regionale kurs og samlinger.

Følg med i terminlisten

Bruk av matter og annet utstyr

Det er åpnet for deling av utstyr så fremt man er nøye med hygiene. Dette betyr at blant annet felles matter kan benyttes, men man bør i størst mulig grad sørge for at hver enkelt utøver/treningsgruppe har sin «sone».

Grundig rengjøring/desinfeksjon er nødvendig før og etter trening.

Koronavettkurs

Norges idrettsforbund har utarbeidet et fellesidrettslig e-kurs om koronavett.

Kurset gir deg grunnleggende smittevernkunnskap for å kunne drive idrettsaktivitet.

NJF anbefaler at alle som selv deltar, eller har barn som deltar på judotrening, å gjennomføre kurset. For aktive trenere og dommere er kurset obligatorisk.

Du finner kurset her:
https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/koronavettkurs/

Regjeringens krisepakke

Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra arrangement eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med utbruddet av korona.

Les mer om:

Kompensasjonsordninger for tapte inntekter i 2021 blir justert slik at avlyste idrettsarrangement i 2021 også gis økonomisk støtte.

Les NIFs pressemelding: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/gjennomslag-for-idretten–justeringer-i-stimulerings–og-kompensasjonsordningene/

I krisepakkene for 2020 var det mulig å søke om

 • Tapte inntekter fra arrangement som skulle vært arrangert i perioden (f.eks. tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter).
 • Tapte billettinntekter fra annet spesifisert aktivitet i perioden (f.eks museum, akvarium, kino eller idrettsanlegg).
 • Tapte utleieinntekter i perioden (utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy og andre rom, lokale).
 • Tapte inntekter som følge av at organisasjonen har mista oppdrag på grunn av at andre sitt arrangement eller anna spesifisert aktivitet er heilt eller delvis avlyst, stengt eller utsatt.
 • For annet spesifisert aktivitet kan det også søkes om kompensasjon for inntektsbortfall som har nær og naturlig tilknytning til tapte billett- og utleieinntekter.

Se informasjon på nettsiden til lotteri- og stiftelsestilsynet.

Smitteverntiltak

De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:

 1. Syke personer skal holde seg hjemme
 2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 3. Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer

Den generelle anbefalingen om minst 1 meters avstand vil fortsatt gjelde i pauser og før/etter aktivitet uavhengig av tiltaksnivå.

En viktig forutsetning for å åpne for tettere kontakt mellom personer under trening innen organisert idrett på gult tiltaksnivå er at man sørger for god oversikt over grupper slik at kontaktsporing er mulig dersom det blir aktuelt. Derfor anbefales det å begrense gruppestørrelse og hovedsakelig trene med eget lag/faste treningspartnere.

Man kan ha de samme gruppene i en eller to uker av gangen før man bytter personene i gruppene slik at man får litt utskifting og forandring for deltakerne. Endring av grupper kan gjennomføres etter et opphold i aktiviteten på minst to dager (for eksempel etter en helg).

Det er fornuftig å begrense antall fritidsaktiviteter per barn dersom det innebærer deltagelse i mange ulike grupper. Antall ledsagere bør begrenses til kun det nødvendige.

Endringslogg

20. juni

 • De nasjonale anbefalingen går fra trinn 2 til trinn 3 i gjenåpningsplanen

27. mai:

 • De nasjonale anbefalingene går fra trinn 1 til trinn 2 i gjenåpningsplanen for idrett.

08. februar:

 • Norgescupen 2021: Ipponcup 13. mars og Åpent TM 10. april er avlyst

18. januar:

 • Nye lettelser fra regjeringen: Fra 20. januar kan barn og unge under 20 år trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. For de under 20 år er det unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

03. januar:

 • Nye innstramminger fra regjeringen: All innendørsidrett, med unntak av toppidretten, anbefales utsatt til etter 18. januar.

30.09.2020:

 • Fra og med 12. oktober åpnes det opp for ordinær judotrening for utøvere i fase 1 (Ref. den gradvise gjenåpningen av kontaktidrett for voksne). Norges Judoforbund har definert fase 1 som registrerte utøvere mellom 20-25 år.

3.09.2020:

 • Junior NM (Sandnes) 14.-15. november er avlyst.
 • Informasjon om Idrettens e-læringskurs i smittevern

20.08.2020:

 • Ipponcup er avlyst. Foreløpig avventer vi med en avgjørelse vedr. NM for aldersbestemte kategorier.
 • NJF vil utover høsten sette opp regionale arrangementer for tillatte aldersgrupper. Blant annet jobbes det for å arrangere treningscamper i regi av landslaget.
 • I tillegg vil det tilrettelegges for ulike regionale kurs og samlinger.

12.08.2020:

 • Nordisk mesterskap på Island er utsatt til 2021. Foreløpig dato er satt til 24.-25. april.

11.08.2020:

 • Deltakelse på konkurranser må skje innenfor de respektive idrettskretsens grenser eller samme region, det vil si at man bare kan delta på konkurranser i egen judoregion.

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier