Denne siden inneholder informasjon vedrørende koronasituasjonen og oppdateres jevnlig.

Endringslogg finner du nederst på siden.

Judoaktivitet

Trening

Barn og unge opp til og med 19 år kan trene både innendørs og utendørs med mindre avstand enn 1 meter i grupper på inntil 20 personer. Dette gjelder idretter med nærkontakt. For idretter med tett en-til-en kontakt mellom utøverne, herunder judo, kan klubbene gjenoppta treninger for barn og unge så lenge antall treningspartnere begrenses til et fåtall faste partnere.

Noen enkle huskeregler:

 • Judodrakten og annet treningstøy skal være renvasket før trening
 • Man skal ha egen, merket drikkeflaske
 • Vær nøye med håndvask før og etter trening, samt i pauser
 • Minimer antall treningspartnere
 • Oppretthold 1 m avstand i treningsgruppen under pauser
 • Mattene skal vaskes før og etter trening
 • Unngå å hoste eller nyse mot andre
 • Hold deg hjemme ved tegn på sykdom

Apotek 1 har nå en kampanje på desinfeksjonsmidler, last ned her:

Konkurranser

Nordisk mesterskap på Island er utsatt til 2021. Foreløpig dato er satt til 24.-25. april.

Fra 1. august gis det unntak fra avstandskravet i covid-19-forskriften ved gjennomføring av konkurranser der alle deltakerne er under 20 år. Åpningen forutsetter at smittesituasjonen på det tidspunktet tillater det.

Denne beslutningen innebærer at det igjen åpnes for judokonkurranser for barn og ungdom opp til og med 19 år.

Deltakelse på konkurranser må skje innenfor de respektive idrettskretsens grenser eller samme region, det vil si at man bare kan delta på konkurranser i egen judoregion.

Bruk av matter og annet utstyr

Det er åpnet for deling av utstyr så fremt man er nøye med hygiene. Dette betyr at blant annet felles matter kan benyttes, men man bør i størst mulig grad sørge for at hver enkelt utøver/treningsgruppe har sin «sone». Grundig rengjøring/desinfeksjon er nødvendig før og etter trening.

Generelt

Kompensasjonsordninger

Regjeringen har kommet med en ny korona-krisepakke for frivillige lag og organisasjoner. Formålet med ordninga er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra arrangement eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i samband med covid-19-utbrotet.

Det kan søkes om: 

 • Tapte inntekter fra arrangement som skulle vore arrangerte i perioden (til dømes tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter frå loppemarknad eller kioskinntekter).
 • Tapte billettinntekter frå anna spesifisert aktivitet i perioden (til dømes museum, akvarium, kinoar eller idrettsanlegg).
 • Tapte utleigeinntekter i perioden (utleige av bygningar, anlegg, hytter, farty og andre rom og lokale).
 • Tapte inntekter som følge av at organisasjonen har mista oppdrag i tilknytning til eit arrangement eller annan spesifisert aktivitet i perioden.

Oppdatert krisepakke gjelder for perioden 12. mars til og med 31. august 2020. 

Mer informasjon om hvordan man går fram for å søke, ligger på nettsiden til lotteri- og stiftelsestilsynet.

Trafikklysmodellen

 • Det innføres et system med rødt, gult og grønt nivå for smitteverntiltak i idretten, slik som i skolen.
 • Systemet gjelder for trening innen organisert idrett.
 • Det er helsemyndighetene som beslutter nivået for smitteverntiltak, men på et senere tidspunkt vil det kunne bli aktuelt med regional eller lokal differensiering. Per mai 2020 gjelder gult nivå nasjonalt.

Smitteverntiltak

De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:

 1. Syke personer skal holde seg hjemme
 2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 3. Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer

Den generelle anbefalingen om minst 1 meters avstand vil fortsatt gjelde i pauser og før/etter aktivitet uavhengig av tiltaksnivå.

En viktig forutsetning for å åpne for tettere kontakt mellom personer under trening innen organisert idrett på gult tiltaksnivå er at man sørger for god oversikt over grupper slik at kontaktsporing er mulig dersom det blir aktuelt. Derfor anbefales det å begrense gruppestørrelse og hovedsakelig trene med eget lag/faste treningspartnere.

Man kan ha de samme gruppene i en eller to uker av gangen før man bytter personene i gruppene slik at man får litt utskifting og forandring for deltakerne. Endring av grupper kan gjennomføres etter et opphold i aktiviteten på minst to dager (for eksempel etter en helg).

Det er fornuftig å begrense antall fritidsaktiviteter per barn dersom det innebærer deltagelse i mange ulike grupper. Antall ledsagere bør begrenses til kun det nødvendige.

 

Endringslogg

12.august: Nordisk mesterskap på Island er utsatt til 2021. Foreløpig dato er satt til 24.-25. april.

11.august: Deltakelse på konkurranser må skje innenfor de respektive idrettskretsens grenser eller samme region, det vil si at man bare kan delta på konkurranser i egen judoregion.