Denne siden inneholder informasjon om koronasituasjonen, og oppdateres jevnlig.

Endringslogg finner du nederst på siden.

Last ned veileder i smittevern for idrett her.

Judoaktivitet

Trening

Barn og unge opp til og med 19 år kan trene både innendørs og utendørs med mindre avstand enn 1 meter, i grupper på inntil 20 personer. Dette gjelder idretter med nærkontakt.

For idretter med tett en-til-en kontakt mellom utøverne, herunder judo, kan klubbene gjenoppta treninger for barn og unge så lenge antall treningspartnere begrenses til et fåtall faste partnere.

Fra og med 12. oktober tillates ordinær kontakttrening for utøvere over 20 år som befinner seg i fase 1. Dette omfatter alle utøvere som er definert innenfor den første fasen i den gradvise gjenåpningen av kontaktidretter for voksne. Foreløpig er det kun åpnet for trening og ikke konkurranser.

Norges Judoforbund har definert fase 1 til å gjelde alle registrerte utøvere mellom 20-25 år, og alle para-utøvere over 20 år.

Fase 1Fase 2Fase 3
Alle utøvere, 20-25 år
Alle para-utøvere
Alle utøvere med lisens, 26 år +Alle andre utøvere, 20 år +.
Utøvere i fase 1 kan gjenoppta judotrening fra og med 12. oktober

Se komplett oversikt over hvilke utøvere som er definert innenfor de ulike gjenåpningsfasene her.

OBS. I kommuner og regioner med økt smitte eller lokale utbrudd, må åpningen vurderes og følges av lokale tiltak. Alle klubber må følge med på nettsiden til kommunen for informasjon om lokale tiltak.

Noen enkle huskeregler:

 • Judodrakten og annet treningstøy skal være renvasket før trening
 • Man skal ha egen, merket drikkeflaske
 • Vær nøye med håndvask før og etter trening, samt i pauser
 • Minimer antall treningspartnere
 • Oppretthold 1 m avstand i treningsgruppen under pauser
 • Mattene skal vaskes før og etter trening
 • Unngå å hoste eller nyse mot andre
 • Hold deg hjemme ved tegn på sykdom

Apotek 1 har nå en kampanje på desinfeksjonsmidler, last ned her:

Konkurranser

Fra 1. august gis det unntak fra avstandskravet i covid-19-forskriften ved gjennomføring av konkurranser der alle deltakerne er under 20 år.

Åpningen forutsetter at smittesituasjonen på det tidspunktet tillater det.

Denne beslutningen innebærer at det igjen åpnes for judokonkurranser for barn og ungdom opp til og med 19 år.

Deltakelse på konkurranser må skje innenfor de respektive idrettskretsens grenser eller samme region, det vil si at man bare kan delta på konkurranser i egen judoregion.

Andre arrangementer

NJF vil utover høsten sette opp regionale arrangementer for tillatte aldersgrupper. Blant annet jobbes det for å arrangere treningscamper i regi av landslaget.

I tillegg vil det tilrettelegges for ulike regionale kurs og samlinger. Følg med i terminlisten

Bruk av matter og annet utstyr

Det er åpnet for deling av utstyr så fremt man er nøye med hygiene. Dette betyr at blant annet felles matter kan benyttes, men man bør i størst mulig grad sørge for at hver enkelt utøver/treningsgruppe har sin «sone».

Grundig rengjøring/desinfeksjon er nødvendig før og etter trening.

Generelt

Norges idrettsforbund har utarbeidet et fellesidrettslig e-kurs om koronavett.

Kurset gir deg grunnleggende smittevernkunnskap for å kunne drive idrettsaktivitet.

NJF anbefaler at alle som selv deltar, eller har barn som deltar på judotrening, å gjennomføre kurset. For aktive trenere og dommere er kurset obligatorisk.

Du finner kurset her:
https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/koronavettkurs/

Kompensasjonsordninger

Regjeringen har kommet med en ny korona-krisepakke for frivillige lag og organisasjoner. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra arrangement eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med Covid-19 utbruddet.

Det kan søkes om: 

 • Tapte inntekter fra arrangement som skulle vært arrangert i perioden (f.eks. tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter).
 • Tapte billettinntekter fra andre spesifiserte aktiviteter i perioden (f.eks. museum, akvarium, kino eller idrettsanlegg).
 • Tapte utleieinntekter i perioden (utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy og andre rom/lokale).
 • Tapte inntekter som følge av at organisasjonen har mista oppdrag i tilknytning til et arrangement eller annen spesifisert aktivitet i perioden.

Oppdatert krisepakke gjelder for perioden 12. mars til og med 31. august 2020. 

Se informasjon på nettsiden til lotteri- og stiftelsestilsynet.

Smitteverntiltak

De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:

 1. Syke personer skal holde seg hjemme
 2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 3. Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer

Den generelle anbefalingen om minst 1 meters avstand vil fortsatt gjelde i pauser og før/etter aktivitet uavhengig av tiltaksnivå.

En viktig forutsetning for å åpne for tettere kontakt mellom personer under trening innen organisert idrett på gult tiltaksnivå er at man sørger for god oversikt over grupper slik at kontaktsporing er mulig dersom det blir aktuelt. Derfor anbefales det å begrense gruppestørrelse og hovedsakelig trene med eget lag/faste treningspartnere.

Man kan ha de samme gruppene i en eller to uker av gangen før man bytter personene i gruppene slik at man får litt utskifting og forandring for deltakerne. Endring av grupper kan gjennomføres etter et opphold i aktiviteten på minst to dager (for eksempel etter en helg).

Det er fornuftig å begrense antall fritidsaktiviteter per barn dersom det innebærer deltagelse i mange ulike grupper. Antall ledsagere bør begrenses til kun det nødvendige.

Endringslogg

30. september:

 • Fra og med 12. oktober åpnes det opp for ordinær judotrening for utøvere i fase 1 (Ref. den gradvise gjenåpningen av kontaktidrett for voksne). Norges Judoforbund har definert fase 1 som registrerte utøvere mellom 20-25 år.

3. september:

 • Junior NM (Sandnes) 14.-15. november er avlyst.
 • Informasjon om Idrettens e-læringskurs i smittevern

20. august:

 • Ipponcup er avlyst. Foreløpig avventer vi med en avgjørelse vedr. NM for aldersbestemte kategorier.
 • NJF vil utover høsten sette opp regionale arrangementer for tillatte aldersgrupper. Blant annet jobbes det for å arrangere treningscamper i regi av landslaget.
 • I tillegg vil det tilrettelegges for ulike regionale kurs og samlinger.

12. august:

 • Nordisk mesterskap på Island er utsatt til 2021. Foreløpig dato er satt til 24.-25. april.

11.august:

 • Deltakelse på konkurranser må skje innenfor de respektive idrettskretsens grenser eller samme region, det vil si at man bare kan delta på konkurranser i egen judoregion.

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier