Personvernloven verner om den enkeltes privatliv og rett til å bestemme over egne personopplysninger.

NJF er opptatt av å ivareta den enkeltes rettigheter i henhold til gjeldende lovgivning. I denne personvernerklæringen gir vi deg informasjon om hvordan vi bruker og beskytter dine personopplysninger og hvilke personvernrettigheter du har.

Norges Judoforbund, ved generalsekretæren, er hovedansvarlig for håndtering av organisasjonens personopplysninger.

Medlemsopplysninger

NJF benytter Norges Idrettsforbunds medlemssystem. Dersom NJF og klubbene som behandlingsansvarlige har tilstrekkelig behandlingsgrunnlag kan det tas vare på personopplysninger. Dersom dette ikke foreligger kan personer kreve at personopplysninger slettes. For øvrig henvises til NIFs nettsider.

NJF behandler personopplysninger som er nødvendige for medlemskap i NJF og Norsk Idrett. Registrering av opplysninger er en forutsetning for medlemskapet. Blant opplysninger som behandles er navn, fødselsnummer, kontaktinformasjon, lisens/forsikring, påmeldinger til kurs og konkurranser, resultater, kompetanse og de roller du har innen idretten.

Toppidrettsutøvere

Utover medlemmers personopplysninger, vil det for toppidrettsutøvere være særskilte opplysninger som behandles. Disse består av utøverkontrakter, søknader, fysiske tester og helseopplysninger.

Personaladministrasjon

Behandling av opplysninger fra ansatte er i hovedsak rettslige forpliktelser. Noe av behandlingen er basert også på interesseavveining. Vi har behov for å dokumentere at vi har oppfylt forpliktelser etter lov og avtale etter at de er oppfylt. Vi har også behov for dokumentasjon for personaladministrasjon til bruk for fremtidig personaladministrasjon.

Ansatte hos oss har et løpende avtaleforhold med oss. Personopplysningene vi behandler er knyttet til dette avtaleforholdet.

Behandlingen av personopplysninger fra jobbsøkere er basert på interesseavveining. Vi har behov for å bruke opplysninger for å vurdere søknader som sendes oss. Vi bruker ikke opplysningene til noe annet enn å vurdere søknaden. Jobbsøkere som ikke fikk jobben, vil få sine personopplysninger slettet. Unntaket er en oversikt over søkere til den enkelte jobb/oppdrag med navn og fødselsdato Personopplysninger fra oppdragstakere behandles på samme måte som for ansatte.

Nettsider og sosiale medier

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler for å kartlegge besøkende og deres bruk. Dette gjør vi for å tilpasse og gjøre nettstedet vårt mest mulig relevant for deg som besøkende. Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger. Om du ikke vil tillate lagring av informasjonskapsler på din datamaskin må du selv slå av funksjonen i nettleseren din.

Avidentifisering og sletting

NJF sletter personopplysninger når de ikke lenger er nødvendig for formålet som de ble samlet inn eller behandlet for. Dette er i henhold til rutinebeskrivelsen.
I enkelte tilfeller kreves oppbevaring av personopplysninger utover dette av hensyn til ulike lover. Eksempelvis tegning av forsikring/lisens, og bokføring av transaksjoner. I det tilfelle det er knyttet informasjon til deg som skal ivaretas av historiske årsaker (som f.eks. kan gjelde særskilte roller) vil dine data ikke bli slettet.

Last ned hele NJFs personvernerklæring:

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier