Norsk idrett har nulltoleranse for rasisme og diskriminering.

Diskriminering

Diskriminering er handlinger som direkte eller indirekte fører til forskjellsbehandling på bakgrunn av en persons kjønn, funksjonsevne, etnisitet, religion eller livssyn, seksuelle orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller andre diskrimineringsgrunnlag.

Rasisme

Rasisme er diskriminering basert på personens etnisitet, nasjonale opprinnelse, avstamming, hudfarge eller liknende.

Det er konsekvensen av handlingen som avgjør om den er diskriminerende eller rasistisk, ikke motivet bak handlingen.

Veileder for håndtering av saker

Norges Idrettsforbund har tilgjengeliggjort en veileder som skal gjøre det lettere for enkeltpersoner å si ifra om rasisme og diskriminering i idretten, samt gjøre det lettere for idrettslag å håndtere slike saker.

Viktige overordnede prinsipper for håndtering av saker:

  • Idretten skal alltid reagere på rasisme og diskriminering.
  • Alle i idretten har et ansvar når de hører, ser eller registrerer rasisme og diskriminering. Hvis du ikke reagerer, støtter du i praksis handlingen.
  • Rasisme og diskriminering skal alltid få en reaksjon.
  • Alle henvendelser om rasisme og diskriminering skal tas alvorlig.

Gå til veilederen for rasisme og diskriminering her.

Se også hvordan du kan varsle Norges Judoforbund her.

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier