Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten. Norsk idrett har nulltoleranse for en hver form for diskriminering og trakassering. Dette betyr at det alltid skal reageres på slike handlinger.

Hva er seksuell trakassering og overgrep?

  • Seksuell trakassering er seksuell oppmerksomhet som er uønsket og plagsom for den det rammer.
  • Seksuelle overgrep er seksuelle handlinger utført mot noen som ikke gir eller er i stand til å gi samtykke.

Retningslinjer til idrettslagene

Norsk idrett har egne retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep.
Alle har ansvar for å gripe inn og varsle ved brudd på retningslinjene. Styret i hvert idrettslag har ansvar for at retningslinjene er kjente og blir fulgt.

Seksuelle overgrep er brudd på Straffeloven (kap.26), og skal meldes til, og etterforskes av politiet.

Hvordan kan idrettslaget jobbe med dette temaet:

Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming i norsk idrett. Det er et viktig mål å utvikle toleranse og forståelse og å skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå diskriminering, trakassering og hets.

Alle i idretten bør jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære for både barn, unge og voksne. Voksne må respektere utøvernes personlige rom og aldri overskride grensene for akseptabel oppførsel.

Hvordan håndtere varsler:

Doble relasjoner:

Idrettens retningslinjer påpeker også at trener/leder som utgangspunkt ikke skal innlede en kjærlighetsrelasjon eller seksuell relasjon med utøver(e). Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet.

Hvem bør varsle?

  • Enkeltpersoner som selv har opplevd trakassering eller overgrep i idrettssammenheng
  • Enkeltpersoner som vet om eller har mistanke om seksuell trakassering eller overgrep i idrettssammenheng

Hvis forholdet gjelder klubb skal i utgangspunktet varselet sendes dit, med mindre spesielle forhold tilsier at det ikke er mulig. Da kan du enten be Judoforbundet om råd, eller sende varselet dit.

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier