Alle som bruker sosiale medier i kraft av å være ansatt eller tillitsvalgt plikter å følge disse retningslinjene.

Norges Judoforbund (NJF) er, og skal være, synlig i sosiale medier.

Alle ansatte og tillitsvalgte er NJFs ambassadører. Hver enkelt har derfor et selvstendig ansvar for å bidra til at NJFs tillit og omdømme blir ivaretatt. Vær derfor bevisst din rolle når du publiserer på nettet. Husk at alt som sier i sosiale medier betraktes som offentlige og tilgjengelige. Det gjelder også for lukkede grupper, da innlegget kan kopieres med skjermdump og videreformidles. Vær derfor varsom med hva du kommenterer og skriver.

NJF er til stede i sosiale medier fordi vi ønsker å:

 • gjøre forbundet mer tilgjengelig for medlemmer og andre
 • spre informasjon om NJFs arrangementer og oppgaver som er av interesse
 • gi bedre service til medlemmene
 • kommunisere med og få tilbakemeldinger fra medlemmene
 • synliggjøre sporten i Norge

Sosiale medier skal ikke erstatte NJFs nettside som er hovedkanal for informasjon, men det gir langt flere muligheter til å trekke publikum og potensielle nye medlemmer til nettsiden. Sosiale medier bidrar også til å skape en unik interaksjon med medlemmer. Kombinasjonen av en brukervennlig nettside og tilstedeværelse på sosiale medier kan bli en stor suksess.

Merkevare og felles profil

Bruk av sosiale medier skal lenkes til NJFs nettside, www.judo.no, og det visuelle uttrykket skal være i samsvar med forbundets grafiske profil. Merkevarebygging hviler på at merkevaren er lik og gjenkjennelig, og det er derfor viktig at vi signaliserer at vi er ett forbund og at vi har én logo.

Det forventes at alle som er en del av NJF slutter seg til bruken av ett felles grafisk uttrykk.
Det skal alltid være minst to som har ansvaret for oppfølging av de ulike sosiale media. De må også følge med i ferier etc. Påmelding til arrangementer skal ikke skje på sosiale medier.

Kommunikasjon med publikum

Vi må ikke svare eller kommentere på absolutt alt. Vi jobber allikevel for høy grad av deltakelse, og vi svarer på innlegg og kommentarer i sosiale medier samme dag de publiseres. Kort reaksjonstid vil også reduserer risikoen for at negative innlegg sprer seg i sosiale medier.

 • Reager raskt, og hold en vennlig og blid tone.
 • Vær åpen og hold deg til fakta.
 • Har du/NJF gjort feil? Vær alltid ærlig, og innrøm det.
 • Følg med på «samtalen» etter at du har svart

Norges Judoforbund godtar ikke noen form for personangrep på nettet. Vi fjerner innlegg som er hetsende, krenkende eller inneholder grove ukvemsord, spam (ensartet innhold og/eller høy frekvens fra samme bruker) eller identiske kommentarer.

Vi må alltid svare eller vurdere sletting når:

 • kommentaren inneholder faktafeil
 • når kommentaren komme fra en misfornøyd person/medlem
 • når kommentaren inneholder spørsmål om NJF tjenester eller oppgaver

Tema vi ikke kommenterer:

 • Vi kommenterer ikke rykter og spekulasjoner, bare kjent informasjon og fakta.
 • Vi skriver ikke negativt om andre personer, forbund, klubber, organisasjoner, tjenester etc.

Regler og personvern

Taushetsplikt, personvern, prinsippet om ytringsfrihet og andre lover og regler gjelder også på sosiale medier.

Publisering av bilder, film, video og lydopptak i sosiale medier skal alltid være skriftlig godkjent av den/de som er avbildet. Bilde- og videomateriale av barn under 15 år skal kun publiseres med skriftlig samtykke fra barnets foreldre eller foresatte. Et samtykke kan som hovedregel trekkes tilbake.

Kritikkverdige forhold SKAL tas opp tjenestevei og ikke gjennom sosiale medier.

Privatperson eller som representant for NJF

Deltakelse i sosiale medier kan skje på ulike nivåer. Det er ulike forventninger til de ulike nivåene:

 • NJF som forbund
 • Tillitsvalgte som bruker sosiale medier i regi av styrearbeid
 • Ansatte og tillitsvalgte som bruker sosiale medier som privatpersoner

Når er du privat og når blir du oppfattet som en representant for NJF?

 • Vær tydelig på din egen rolle (privat eller i forbundet) og hvem du representer når du deltar i sosiale medier.
 • Ha i mente at selv om du skriver som privatperson, kan utenforstående oppfatte deg som representant for organisasjonen.
 • Ved å bruke profilbilde avbildet i judogi, eller med NJFs logo påtrykket, oppfattes du som representant for NJF / norsk judo ved all opptreden i sosiale medier. Vis derfor stor aktsomhet når du deler artikler eller kommenterer i debatter.

Husk at du er NJFs ambassadør, også på fritiden.

Last ned retningslinjene her:

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier