Norsk idrett speiler samfunnet. Det er vold i samfunnet og det vil finnes vold i idrettssammenheng.

Norsk idretts visjon er idrettsglede for alle og idretten skal være en trygg arena for alle som deltar. Vold og trusler er ikke forenelig med idrettsglede.
Idrettens strategidokument 2019–2023, Idretten skal!, slår fast at «Idretten skal på alle nivåer praktisere nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering.»

Dette gjelder også vold og trusler.

Følgende overordnede prinsipper skal gjelde for håndtering av vold og trusler i idrettssammenheng:

  • Alle saker skal tas alvorlig.
  • Vold og trusler skal alltid få en konsekvens.
  • Alle har et ansvar for at idretten følger opp vold og trusler.
  • Vold som medfører kroppsskade og grove trusler skal alltid anmeldes til politiet.
  • Idretten skal bidra til at politi og rettsvesen håndterer saker som gjelder vold og trusler best mulig, ved å informere politiet om hendelser og om nødvendig selv anmelde.
  • Idretten skal aldri fraråde noen å anmelde en sak om vold og trusler til politiet.
  • Idretten skal ta vare på de involverte, og legge til rette for at håndteringen av saken ikke fører til unødvendig påkjenning for dem.
  • Idretten har et særlig ansvar for at den som har opplevd vold eller trusler opplever trygghet for å kunne fortsette med sin deltagelse i idretten.

Norges idrettsforbund, i samarbeid med Norges Fotballforbund, Oslo idrettskrets og Politidirektoratet, har laget en veileder for idrettslag som skal gjøre det lettere å rapportere, håndtere og reagere på vold og trusler i idrettssammenheng.

Last ned og se veilederen her (blir fortløpende oppdatert basert på innspill).

Se informasjon om hvordan klubbene skal håndtere saker på NIFs temaside om vold og trusler.

Her finner du informasjon om hvordan kontakte politiet.

De tre viktigste tiltakene for å få redusert vold og trusler:

1. Vold og trusler skal alltid få en konsekvens!

2. Kroppsskade og grove trusler skal alltid politianmeldes!

3. Veilederen for håndtering av vold og trusler gir alle idrettslag råd om hvordan saker skal håndteres.

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier