Styret 2020-2022

NJF ledes og forpliktes av et styre som er NJFs høyeste myndighet mellom forbundstingene.

Forbundsstyret 2020-2022 ble valgt på Forbundstinget på Gardermoen 5. september.

Forbundsstyret ledes av President Jørgen Hillestad.

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier