Styret 2018-2020 († Svein Erik Rud, nederst til venstre, var Visepresident t.o.m. juni 2019)

NJF ledes og forpliktes av et styre som er NJFs høyeste myndighet mellom forbundstingene.

Forbundsstyret 2018-2020 ble valgt på Forbundstinget på Gardermoen 28. april 2018.

Forbundsstyret ledes av President Jørgen Hillestad.