Styret behandler budsjett for kommende år i årets siste møte, og reviderer budsjettet hvert år i det siste møtet før sommeren.

Title
Budsjett 10. desember 2019
Budsjett 4. desember 2018
Budsjett 11. juni 2018
Budsjett 15. juni 2017
Budsjett 19. oktober 2016
Budsjett 17. juni 2015
Budsjett 23. november 2014
Budsjett 23. november 2014
Budsjett 23. november 2014
Budsjett 23. november 2014