Norges Judoforbund

NJF tekst

Møtekalender 2019

Her vises møtekalender 2019 for styret i Judoforbundet. Innkalling legges ut så fort denne er klar, senest en uke før møtet. De som har saker som de ønsker skal behandles i styret bes sende inn dokumentasjon til forbundskontoret senest to uker før møtet.

Se også protokoller fra alle styremøtene.

Møte 1/2019

6. februar

Ullevål Stadion

Innkalling

Møte 2/2019

3. mai / Strategiseminar

Hjortneskaia

Innkalling

Møte 3/2019

11. juni

Ullevål Stadion

Innkalling

Møte 4/2019

26. august

Ullevål Stadion

Innkalling

Møte 5/2019 / FBS-seminar

25. oktober

Innkalling

Møte 6/2019 / Klubbseminar

29. november

Innkalling


Sideoppdatering: 12. november 2018, kl. 12:23