Norges Judoforbund

NJF tekst

Møtekalender 2020

Her vises møtekalender 2020 for styret i Judoforbundet. Innkalling legges ut så fort denne er klar, senest en uke før møtet. De som har saker som de ønsker skal behandles i styret bes sende inn dokumentasjon til forbundskontoret senest to uker før møtet.

Se også protokoller fra alle styremøtene.

Møte 1/2020

4. februar

Ullevål Stadion

Innkalling

Møte 2/2020

27.mars

Teams

Innkalling

Møte 3/2020

15. april

Teams

Innkalling

Utsatt: Møte 4/2020 /konstituerende møte

dato

sted

Innkalling

Utsatt: Møte 5/2020 / Styreseminar

dato

Sted

Innkalling

Møte 6/2020 / Fagseminar

4. september

Oslo

Innkalling

Møte 7/2020 / Personalseminar

23. oktober

Oslo

Innkalling

Møte 8/2018 / Klubbseminar

27. november

Gardermoen

Innkalling


Sideoppdatering: 31. mars 2020, kl. 19:57