Her vises oversikt over møter og representasjon for styret i Judoforbundet.

Innkalling legges ut så fort denne er klar, senest en uke før møtet. De som har saker som de ønsker skal behandles i styret bes sende inn dokumentasjon til forbundskontoret senest to uker før møtet.

Se også protokoller fra alle styremøtene.

MøteDatoSted

Møte 1/2020

4. februar

Ullevål Stadion

Innkalling

Møte 2/2020

27.mars

Teams

Innkalling

Møte 3/2020

15. april

Teams

Innkalling

Møte 4/2020

5. mai

Teams

Innkalling

Møte 5/2020

16. juni

Teams

Innkalling

Møte 6/2020

12. aug

Teams

Innkalling

Møte 7/2020

4. sept

Gardermoen

Innkalling

Møte 8/2020 Konstituerende møte

5. sept

Gardermoen

Agenda

Møte 9/2020 Styre- og Personalseminar

1. nov

Oslo

Innkalling

Møte 10/2020

10. des

Teams

Innkalling


Representasjonplan

Styret har, i tillegg til de faste møtene, vedtatt en representasjonplan for deltagelse på arrangementer. Plan for 2020 ble sist revidert i FS-møte 6/2019 og vises under på denne siden.

Ønsker du styrets deltagelse på andre arrangementer, kan du kontakte generalsekretæren.


JANUAR
2.-5. januar – Lukket LL-samling (Lars)


FEBRUAR
14.-16. februar – Riksrandori (Lars el. Jørgen)


MARS
7. mars – Regionsgradering Sør (Lars)


APRIL

MAI

JUNI

AUGUST

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier