Norges Judoforbund

NJF tekst

Strategidokument

NJFs visjon:

– Alle skal med, og noen skal ta gull!

 • Norsk judo skal være et miljø kjennetegnet ved judoens unike filosofi, identitet og verdigrunnlag
 • Norsk Judo skal ha en kultur og et system for toppidrett som skaper prestasjoner på høyt internasjonalt nivå

FORMÅL

Å fremme judoidretten i Norge, arbeide for dens utbredelse og utvikling, ivareta dens interesser og anseelse, og representere idretten internasjonalt.

KJERNEVERDIER

Respekt, ærlighet, fellesskap, mot

VIRKSOMHETSPLAN

Norges Judoforbund skal ha fokus på følgende hovedoppgaver:

 • Toppidrett og prestasjonsrettet talentutvikling
 • Organisasjons- og kompetanseutvikling
 • Barne-, ungdoms- og breddeidrett
 • Arrangementer og aktivitetsadministrasjon
 • Rammevilkår og samfunnskontakt
 • Administrasjon og ledelse

STRATEGIOMRÅDER 2018-2020

 • Klubbutvikling
 • Aktivitetsutvikling
 • Talentutvikling og toppidrett

Strategidokument for perioden 2018-2020 ble vedtatt på Forbundstinget 2018:

Title Download
NJFs antidopingpolicy og handlingsplan 2020
  1 files      2 downloads
Download
Strategidokument 2018-2020
  1 files      91 downloads
Download
Strategidokument 2016-2018
  1 files      89 downloads
Download

Sideoppdatering: 8. januar 2020, kl. 13:49