NJFs visjon:

– Alle skal med, og noen skal ta gull!

 • Norsk judo skal være et miljø kjennetegnet ved judoens unike filosofi, identitet og verdigrunnlag
 • Norsk Judo skal ha en kultur og et system for toppidrett som skaper prestasjoner på høyt internasjonalt nivå

FORMÅL

Å fremme judoidretten i Norge, arbeide for dens utbredelse og utvikling, ivareta dens interesser og anseelse, og representere idretten internasjonalt.

KJERNEVERDIER

Respekt, ærlighet, fellesskap, mot

VIRKSOMHETSPLAN

Norges Judoforbund skal ha fokus på følgende hovedoppgaver:

 • Toppidrett og prestasjonsrettet talentutvikling
 • Organisasjons- og kompetanseutvikling
 • Barne-, ungdoms- og breddeidrett
 • Arrangementer og aktivitetsadministrasjon
 • Rammevilkår og samfunnskontakt
 • Administrasjon og ledelse

STRATEGIOMRÅDER 2018-2020

 • Klubbutvikling
 • Aktivitetsutvikling
 • Talentutvikling og toppidrett

Strategidokument for perioden 2018-2020 ble vedtatt på Forbundstinget 2018:

Title
Strategiplan 8. januar 2020
Strategiplan 29. juni 2020
Strategiplan 29. juni 2016