NJFs strategiplan for perioden 2020-2026 ble vedtatt på Forbundstinget 5. september 2020.

Klikk her for å lese mer om Tinget 2020.

Hovedelementene i strategiplanen er beskrevet her. Hele planen, inkl. onepagen, ligger nederst på siden.

Visjon:

– Alle skal med, og noen skal ta gull!

 • Norsk judo skal ha et miljø som kjennetegnes som inkluderende og raust, der alle føler seg velkomne.
 • Norsk Judo skal ha en kultur og et system for toppidrett som skaper prestasjoner på høyt internasjonalt nivå

VIRKSOMHETSIDÉ

Å fremme judoidretten i Norge, arbeide for dens utbredelse og utvikling, ivareta dens interesser og anseelse, og representere idretten internasjonalt.

ORGANISASJONSVERDIER

Åpen – Entusiastisk – Frampå

AKTIVITETSVERDIER

Respekt – Ærlighet – Fellesskap – Mot

VIRKSOMHETSPLAN

Norges Judoforbund har følgende hovedoppgaver:

 • Toppidrett og prestasjonsrettet talentutvikling
 • Organisasjons- og kompetanseutvikling
 • Barne-, ungdoms- og breddeidrett
 • Arrangementer og aktivitetsadministrasjon
 • Rammevilkår og samfunnskontakt
 • Administrasjon og ledelse

LANGTIDSMÅL 2030

Judo skal være Norges største kampsportgren i 2030.

STRATEGIOMRÅDER 2020-2026

 • Klubb
 • Treneren
 • Treningstalenter
Tittel
Strategiplan 7. juni 2021
Strategiplan 25. september 2020
Strategiplan 25. september 2020
Strategiplan 8. januar 2020
Strategiplan 29. juni 2020
Strategiplan 29. juni 2016

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier