337 Views

Søknadsordningen for organisasjonledd under NJF videreføres i 2016. I henhold til strategidokumentet 2014-17 har vi valgt å vektlegge grupper som er underrepresentert i norsk judo og/eller har stort frafall.

Prosjekter for jenter støttes av tilskuddsordningen. FOTO: Sunniva Wannebo Kui
Prosjekter for jenter støttes av tilskuddsordningen. FOTO: Sunniva Wannebo Kui

Det er mulig å søke om tilskudd til aktivitet for følgende målgrupper:

1. Ungdom (13-19 år)
2. Rekruttering
3. Jenter
4. Utøvere med funksjonsnedsettelse

Søknadsprosedyrene og retningslinjer for 2016 ligger tilgjengelig her.

Prosjektene det søkes midler om må ha som mål å rekruttere eller beholde medlemmer. Typiske aktiviteter kan være konsepter for nybegynnerkurs, lokale/regionale treningssamlinger og alternative trenings- og konkurranseaktiviteter.

Vi vil prioritere klubber utvikler konsepter som har overføringsverdi og som kan deles med NJF og andre klubber slik at flere kan dra nytte av erfaringer som høstes. Det gis kun midler til aktiviteter som foregår i Norge.

Stine Lastein,
Fagsjef

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier