353 Views

Rent IL er et forebyggende program som retter seg mot de rundt 11 500 idrettslagene i Norge.

Antidoping gjelder alle som er en del av idretten!
Nå kan din judoklubb enkelt og effektivt sette antidoping på agendaen. Programmet skal få trenere, ledere og utøvere til å diskutere utfordringer og dopingrisiko i egen klubb. Rent Idrettslag er et webbasert verktøy som gir dere muligheten til å sette opp mål og tiltak for deres forebyggende arbeid.

Torsdag 7. mars lanserte Antidoping Norge en ny og oppdatert versjon av Rent Idrettslag.

Rent Idrettslag handler om å øke bevisstheten og kunnskapen om et viktig tema, og å bygge opp under tydelige holdninger gjennom konkrete handlinger. Slik kan idrettslagene beskytte sine egne utøvere fra å gjøre uheldige valg både bevisst og ubevisst, sier styreleder i Antidoping Norge, Thorhild Widvey.

Rent IL er et program for idrettslag tilknyttet særforbund underlagt Norges idrettsforbund (NIF). Registrering gjøres på gruppenivå (f.eks.: fotball, håndball, judo etc.).

Når klubben har gjennomført Rent IL og prosessen er fullført, så vil klubben motta en sertifisering som varer i to år. Samtidig får man tilgang på ressurser og materiell som kan benyttes i det forebyggende arbeidet.

Hvordan bli et Rent Idrettslag?
Først og fremst: Sett av tid (1-2 timer), samle styret, sentrale trenere, ledere og andre ressurspersoner i deres idrettslag eller gruppe.
Ta frem https://www.rentidrettslag.no/ på en skjerm, og les godt igjennom veiledningen og foreberedelsesoppgavene.

Logg inn for å starte sertifiseringen: https://www.rentidrettslag.no/registrer-lag
Søk opp klubben din og registrer gruppen dere tilhører (f.eks.: Oslo Judo Klubb, judo). Velg særforbund og registrer kontaktinformasjon.

Se også fast informasjon om Rent Idrettslag i Klubbguiden.

Lill Merethe Tjeldvoll
Utviklingssjef
Norges Judoforbund

Lill Merethe Tjeldvoll

Telefon: 21 02 98 23 | Mobil: 45253401

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier