421 Views

Det kan nå søkes om spillemidler til utstyr kjøpt i 2021. Søknadsfristen er 9. mars 2022.

Hva kan det søkes om?

Godkjent judoutstyr som det kan søkes tilskudd til er:

  • Judomatter
  • Tjukkas
  • Rekrutteringspakke (judodrakter til utlån)

Tilskuddet er maksimalt en tredel av de faktiske dokumenterte kostnader mellom kroner 10.000 og 900.000.
Innkjøpet må være gjort i 2021, dvs. med fakturadato i 2021.

NJFs samarbeidspartner Green Hill tilbyr judomatter man kan søke om spillemidler til.

Søknadsprosedyre

Det søkes om utstyrsmidler i SportsAdmin (https://sa.nif.no) hvor søknadsskjema finnes under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler».

Innlogging gjøres med Idrettens ID (same brukernavn og passord som benyttes i Min Idrett).

Personer som har følgende funksjoner registrert har tilgang til søknadsskjemaet:

  • Leder
  • Daglig leder
  • Adm. leder
  • Org. ansvarlig KL/BL

I fleridrettslagene søker hver gruppe for seg. Det vil si at Judogruppa i NOR IL sender søknad via Judoforbundet, mens fotballgruppa søker via Fotballforbundet osv.

Kopi av fakturaer som ligger til grunn for søknaden skal lastes opp og legges ved søknaden.

NJF søker for klubber som har kjøpt matter via NJFs finansieringsordning.

Alle søknader som er sendt inn i Sportsadmin blir behandlet og ev. godkjent av Judoforbundet etter fristen 9. mars. Deretter vil Idrettsforbundet (NIF) fordele og utbetale tilgjengelige midler til søker. Tildelte midler vil etter planen bli utbetalt i første halvdel av april.

Regioner kan også søke om tilskudd. Samme regler gjelder som for særforbund. Det vil si at utstyret må falle inn under hovedkategoriene trenings-, konkurranse- eller sikkerhetsutstyr.
Det gis ikke tilskudd til personlig utstyr eller driftsutstyr. NIF behandler disse søknadene.

Se søknadsveiledning her.

Se mer informasjon om ordningen her.

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Sosiale medier