Norges Judoforbund

NJF tekst
Skriv ut artikkel

Arrangører av Norgescup-stevner 2019 søkes

Det er nå mulig å søke om å få arrangere Norgescup-stevner i 2019. Frist for å søke om å få arrangere er fastsatt til fredag 22. juni.

Norgescup i judo.

Søknadene må minimum inneholde:

Søknader sendes Stevnekomiteen. NC-arrangementene tildeles på forbundsstyremøte i Norges Judoforbund etter innstilling fra Stevnekomitéen.

Arrangører som påtar seg disse arrangementene plikter å følge det som er pålagt i henhold Arrangørmanual (AM), i tillegg til Stevnereglement (SR) og andre vedtak fattet av NJF.

Har du forslag til endringer i AM/SR? Innspill kan sendes til Fagsjefen som videreformidler dette til Stevnekomiteen.

Stine Lastein
Fagsjef


Publisert 22. mai 2018, kl. 17:38 (sist oppdatert: 30. mai 2018, kl. 16:20) av Stine Lastein

Legg igjen en kommentar