Norges Judoforbund

NJF tekst
Skriv ut artikkel

Ny utlysning: Arrangør NC 2019

En av klubbene som har fått tildelt NC-status for 2019 har dessverre trukket sitt kandidatur. Dette betyr at det kun er 3 planlagte NC-stevner i år og NJF søker på bakgrunn av dette en ny teknisk arrangør for 2019.

Interesserte klubber bes sende søknad til Fagsjef innen 10. mars.

Søknadene må minimum inneholde:

Arrangører som påtar seg disse arrangementene plikter å følge det som er pålagt i henhold Arrangørmanual (AM), i tillegg til Stevnereglement (SR) og andre vedtak fattet av NJF.

Spørsmål kan rettes til undertegnede.

Stine Lastein

Fagsjef
Norges Judoforbund


Publisert 14. februar 2019, kl. 13:17 (sist oppdatert: 14. februar 2019, kl. 13:17) av Stine Lastein

Legg igjen en kommentar