- Judo.no - https://www.judo.no -

NY UTLYSNING: Teknisk arrangør til NM sr 2020!

Da vi ikke har fått inn søkere til Senior NM – individuelt og lag, utlyses arrangementet på nytt.

Arrangementet kan tilpasses arrangørklubb, men holdes normalt på vårsemesteret.
Ved spørsmål og/eller interesse kontakt Stevnekomiteen [1].

Søknad

Søknad for å arrangere NM sendes Stevnekomiteen [1].

Tekniske krav:
Søknadene må inneholde:

Arrangører som påtar seg disse arrangementene plikter å følge det som er pålagt i henhold Arrangørmanual, i tillegg til Stevnereglement og andre vedtak fattet av NJF.

Vi ber interesserte klubber melde fra til Stevnekomiteen [1] innen 10.11.2019

Sven Sødal
Utviklingsansvarlig
Norges Judoforbund