- Judo.no - https://www.judo.no -

Rapport fra arrangørkurs i Oslo

17. juni ble det avholdt grunnkurs stevneleder og sekretariatsleder på Ullevål stadion i Oslo. Kursene var spesielt beregnet på veiledere i Ungdomsprosjektet, men åpent for alle interesserte. Hans Engebretsen, som er utvikler av arrangørkursene våre, var kursinstruktør.

Grunnkurs stevneleder og sekretariatsleder omfatter blant annet stevneleders rolle, planlegging, gjennomgang av regelverk og introduksjon til Judo Shiai. Det var engasjerte deltakere på kurset og samtlige bidro til gode diskusjoner og god stemning. Dagen etter fikk alle praktisere på lagkonkurransen som ble avholdt på U15-campen på Nadderud.

Kurset i Oslo var det tredje vi har avholdt i år, og flere kurs vil settes opp til høsten. Etter mange år uten arrangørkurs i Norsk Judo er det åpenbart et behov for både kompetanseheving og påfyll. Ønsker du et arrangørkurs i din klubb eller region så ta kontakt. Vi setter opp kurs på forespørsel.

Arrangørutdanning på nivå 1 består av to deler og gir innføring i hvordan et judostevne arrangeres, både fra stevneleders ståsted og fra hvordan sekretariatet fungerer. For å få arrangørlisens 1 skal man også i etterkant være med på arrangering av et judostevne. På nåværende tidspunkt er arrangørkurs på nivå 2 under utarbeiding. Oppstart planlegges første kvartal 2018.

Stine Lastein
Fagsjef
Norges Judoforbund