Norges Judoforbund

NJF tekst
Skriv ut artikkel

Revidering av restriksjoner for barnekonkurranser

I 2016 ble det innført egne restriksjoner for barnekonkurranser. I forkant ble et forslag lagt ut til høring med mulighet for alle medlemmer å uttale seg. De aller fleste var utelukkende positive. Restriksjonen gjelder alle konkurranser for barn og er innlemmet i Stevnereglementet og utdypet i et eget vedlegg. De likner tilsvarende innført i en rekke andre land hvor hensikten er:

1) Å fremme teknisk utvikling.
2) Å hindre dårlige opplevelser på matta.
3) Å redusere skaderisiko.

På bakgrunn av de erfaringer som er gjort er det behov for en revidering. Styret i NJF har behandlet innkommende forslag, og følgende endringer og spesifiseringer er vedtatt:

Revideringene gjelder fra 1.9.2019. Det vil utformes nytt informasjonsmateriell, med hjelp fra SK-leder Christian Wolff.

Sven Sødal
Utviklingsansvarlig
Norges Judoforbund


Publisert 15. august 2019, kl. 17:01 (sist oppdatert: 29. august 2019, kl. 14:19) av Sven Sodal

Legg igjen en kommentar