Norges Judoforbund

NJF tekst
Skriv ut artikkel

Endringer i Stevnereglementet

Stevnekomitéen har foreslått endringer i Stevnereglementet som ble vedtatt av FS på årets siste styremøte og vil gjelde fra 1.1. 2018.

Følgende endringer er vedtatt:
I prosessen med å bli Rent Særforbund har en paragraf om dopingbestemmelser blitt innlemmet inn i Stevnereglementet under §13, både for å informere deltakere og lagledere, og for å sette generelt fokus på emnet.

Utenlandske stevnedeltakere som ikke er medlem av Norsk Folketrygd, kan ikke tegne judoforsikring. For at ikke en arrangør skal bli erstatningsansvarlig ved eventuelle skader, må uforsikrede deltakere signere NJF’s «Athlete’s Declaration – Waiver of Liability».

De nye reglene for lagoppstilling kunne mistolkes til at samme person kan starte i to vektklasser i samme lagkamp. § 4.2 er derfor omformulert.

I 2018 vil NM for aldersbestemte klasser arrangeres der individuelt NM avholdes en lørdag og lag-konkurransen på søndag samme helg. For U15-utøvere vil det arrangeres en offisiell lag-konkurranse for regionslag, der lagene settes sammen på tvers av klubber. Se § 5.

Presiseringen om kontroll av judopass i § 11 oppfattes som gammeldags og er slik at man også skal kunne registreres med annen legitimasjon.

Andre endringer:
Det vil i år være mulig for NC-arrangører å gi rabatt for tidlige påmeldinger. Fram til 4 uker før stevnet kan deltakeravgiften settes til 250 kr. Ordningen er frivillig for den enkelte arrangør.

Stevnereglementet for 2018 er tilgjengelig for nedlasting her.

Stine Lastein
Fagsjef
Norges Judoforbund


Publisert 8. januar 2018, kl. 12:20 (sist oppdatert: 8. januar 2018, kl. 13:55) av Stine Lastein

Legg igjen en kommentar