Norges Judoforbund

NJF tekst
Skriv ut artikkel

Tekniske arrangører søkes til NM 2019

NJF søker tekniske arrangører for Senior NM og NM for aldersbestemte klasser (Junior-NM).

Forbundsstyret har vedtatt at organiseringen av NM slik den har vært i 2018, også skal være gjeldende for 2019. Det innebærer at NJF avholder to separate nasjonale mesterskap, et for Senior og et for aldersbestemte kategorier; p.t. U15, U18 og U21. På begge arrangementene skal det avholdes individuelle klasser og lagkonkurranse.

NJF søker tekniske arrangerer til NM 2019. FOTO: Thomas Wetzel/Sportfotos24

Senior-NM vil være en del av NM-veka i Stavanger-området 29.-30. juni (uke 26). Det antas at vi får tildelt lokaler i Sandnes sentrum. Junior-NM skal arrangeres på høstsemesteret. NJF vil holde dialog med arrangørklubb av Junior-NM vedrørende dato for arrangementet slik at aktuelle haller kan bookes tidlig.

Søknadsfrist er satt til 10. januar 2019 for begge arrangementene.

Søknad må minimum inneholde:

Søknad sendes stevnekomiteen@judo.no. Arrangementene tildeles på første FS-møte i 2019.

Arrangør som påtar seg arrangementet plikter å følge det som er pålagt i henhold Arrangørmanual (AM), i tillegg til Stevnereglement (SR) og andre vedtak fattet av NJF.

NM-veka, hvor senior-NM skal avholdes, er et samarbeid mellom NIF, NRK og særforbund og har som hensikt å være en publikumsvennlig sportsuke for små idretter som vanligvis ikke får medieoppmerksomhet. Du kan lese om NM-veka 2018 her.

Stine Lastein
Fagsjef
Norges Judoforbund


Publisert 19. november 2018, kl. 14:43 (sist oppdatert: 19. november 2018, kl. 14:43) av Stine Lastein

Legg igjen en kommentar