- Judo.no - https://www.judo.no -

Tekniske arrangører til NM 2020 søkes

[1]

NJF søker tekniske arrangører til NM 2020. FOTO: Christian Wolf/judobilder.org

NJF søker tekniske arrangører til Norgesmesterskapene i 2020. NM Senior individuelt og lag på vårsemesteret og NM for aldersbestemte kategorier indivuduelt og lag på høstsemesteret.

Frist for å søke om å få arrangere Norgesmesterskap 2020 er fastsatt til 25. august 2019.

Søknadene må minimum inneholde:

Søknader sendes Stevnekomiteen [2]. NC-arrangementene tildeles på forbundsstyremøte i Norges Judoforbund etter innstilling fra Stevnekomitéen.

Arrangører som påtar seg disse arrangementene plikter å følge det som er pålagt i henhold Arrangørmanual, i tillegg til Stevnereglement og andre vedtak fattet av NJF.

Stine Lastein
Generalsekretær
Norges Judoforbund