- Judo.no - https://www.judo.no -

Tekniske restriksjoner i barnekonkurranser

Landslagstrener Mike Newton og Sportssjef Albin Dahl kom før sommeren med innspill på restriksjoner i konkurranseregler for barn. Disse ble lagt ut til høring og videre diskutert på Fagseminaret i høst.

2014-04-26-14-14-26 [1]

På bakgrunn av diskusjoner og tilbakemeldinger har nå styret vedtatt at følgende teknikker ikke er tillatt i barnekonkurranser, altså U9, U11 og U13:

Om utøvere forsøker noen av disse teknikkene skal det ikke gis scoring, men dømmes matte, og dommeren skal forklare hvorfor. Det vil fremdeles ikke idømmes straff i barnekonkurranser. Trenere kan selvfølgelig lære bort disse teknikkene på trening for sine barneutøvere, men i konkurranse vil de ikke gi scoringer.

Restriksjonene er gjeldende fra 1.1.2017 og det gis ikke dispensasjoner.

Dette tiltaket har som hensikt å fremme utvikling av allsidige tekniske ferdigheter og helhetlig judo hos unge utøvere, promotere positiv judo, unngå ensidig bruk av teknikker som ikke vil fungere for utøverne når de blir eldre og hindre dårlige opplevelser på matta.

Liknende regler for barnekonkurranser er innført i en rekke andre land, deriblant Storbritannia, Frankrike og Sverige.

Vi er i gang med utarbeiding av en enkel informasjonsflyer som vil bli gjort tilgjengelig for alle.

Med vennlig hilsen

Stine Lastein
Fagsjef
Norges Judoforbund