Norges Judoforbund

NJF tekst
Skriv ut artikkel

Utlysning arrangør NC 2016 og NM 2017

NJF søker teknisk arrangør av Norgescup-stevner 2016 og NM 2017. Frist for å søke om å få arrangere Norgescup-stevner i 2016 er fastsatt til torsdag 20. august.

n2012_item_nc_medaljer

Søknadene må minimum inneholde:

Søknader sendes sak@judo.no. Arrangementene tildeles på forbundsstyremøte i Norges Judoforbund den 4. september etter innstilling fra Stevnekomitéen (SK).

I tillegg er det nå åpent for å søke om arrangørstatus for NM 2017, samt lag-NM 2016 og 2017.
Arrangører som påtar seg disse arrangementene plikter å følge det som er pålagt i henhold Arrangørmanual (AM), i tillegg til Stevnereglement (SR) og andre vedtak fattet av NJF.

Har du forslag til endringer i AM/SR? Innspill kan sendes til stine.lastein@judo.no som videreformidler dette til SK.

Stine Lastein
Fagsjef


Publisert 23. juni 2015, kl. 10:01 (sist oppdatert: 23. juni 2015, kl. 10:01) av Stine Lastein

Legg igjen en kommentar