Norges Judoforbund

NJF tekst
Skriv ut artikkel

Utlysning NM og NC 2018

Forbundsstyret vedtok 14. mars justeringer i forhold til den tidligere annonserte endringen av hvordan NM skal organiseres for 2018. NJF utlyser med dette tekniske arrangører til NM og NC arrangementene i 2018.

Mesterskap for alderskategorien U15 vil arrangeres sammen med U18 og U21. Hovedargumentet er at man ikke ønsker flere stevnehelger da dette blir en ekstra belastning for både utøvere, klubber og arrangører. Med dette vil skillet mellom landsstevne og offisielt NM bli kunstig, derfor vil U15-kategorien beholde NM-status

På bakgrunn av dette skal det fra 2018 arrangeres følgende

Det vil som tidligere arrangeres 5 NC-stevner i løpet av året.

Frist for å søke om å få arrangere Norgesmesterskap og Norgescup-stevner i 2018 er fastsatt til 1. mai 2017.

Søknadene må minimum inneholde:

Søknader sendes til SK. Arrangementene tildeles på forbundsstyremøte i Norges Judoforbund den 8. september etter innstilling fra komitéen. Arrangører som påtar seg disse arrangementene plikter å følge det som er pålagt i henhold Arrangørmanual (AM), i tillegg til Stevnereglement (SR) og andre vedtak fattet av NJF.

Har du forslag til endringer i AM/SR? Innspill kan sendes til Fagsjefen som videreformidler dette til SK.

Stine Lastein
Fagsjef
Norges Judoforbund


Publisert 15. mars 2017, kl. 14:31 (sist oppdatert: 17. mars 2017, kl. 12:22) av Stine Lastein

Legg igjen en kommentar