- Judo.no - https://www.judo.no -

Utlysning teknisk arrangør Nordisk

Norge skal arrangere Nordisk Mesterskap i judo i 2016, og NJF søker i den forbindelse etter teknisk arrangør.

Alle søknader skal inneholde:

Søknader sendes seinest 13.10.2014 til sak@judo.no [1].

Arrangører som påtar seg disse arrangementene plikter å følge det som er pålagt i henhold Arrangørmanual, i tillegg til Stevnereglement og andre vedtak fattet av NJF.

Alle mottatte søknader vi bli bekreftet omgående på mail. Endelig avgjørelse om tildeling vil bli gjort i FS-møte i slutten av oktober. Lurer du på noe, så kontakt undertegnede på mail gullik.gundersen@gmail.com [2] eller mobil 90408890.